Lucka 9: De nio målarna

Lucka 9: De nio målarna:

"– Nu är det klippt! sade lord Peter Wimsey.
  Hjälplös och löjlig stod bilen med nosen nere i diket och bakhjulen på ett tafatt sätt stickande upp över vägkanten, som om den försökte dyka ner i underjorden och höll på att gräva sig en håla i den sammanblåsta snön..."