Lucka 13: Tretton vid bordet

Lucka 13: Tretton vid bordet

"Allmänhetens minne är kort. Redan är det intensiva intresse och den uppståndelse, som väcktes genom mordet på George Alfred St. Vincent Marsh, fjärde baron Edgware, någonting förflutet och glömt. Nyare sensationer ha intagit dess plats.
  Min vän Hercule Poirot nämndes aldrig öppet i samband med detta fall. Jag vill tillägga, att detta fullständigt överensstämde med hans egna önskningar..."