Boksampo samarbetar med Ord i Tiden

Aktuellt
12.10.2011

Från redaktionen: Kirjailija | Teema | Teos | Täky

Boksampo kommer att berikas av redaktionellt material från Ord i Tiden, en databas över nutida finländska författare, som upprätthålls av Helsingfors stadsbibliotek och Tavastehus stadsbibliotek. Redan nu kan du läsa några texter om skönlitteratur, som förts över från Ord i Tiden till Boksampo. Texterna hittar du under fliken ”Från redaktionen”. På Boksampos startsida, under rubriken ”Om litteraturen”, hittar du alltid den nyaste artikeln. Artiklarna presenterar ett tema, en författare eller ett verk och texterna är antingen hämtade från Ord i Tiden eller skrivna av Boksampos redaktion.