Robert Åsbacka – de små tingens författare

Författare
7.11.2011

Från redaktionen: Kirjailija | Teema | Teos | Täky

”Med omväxlande, träffande och ofta överraskande satser uppnår Robert Åsbacka ett inspirerande litterärt resultat. Han visar upp globaliseringens inflytande på sinnesstämningar och orter som befinner sig långt borta från världens tillväxtcentra. Samtidigt klargör han att mänskans grundbehov och begär inte förändras i takt med den ekonomiska utvecklingen.”

Bland annat så här motiverade juryn sitt val av Robert Åsbackas roman Kring torget i Skogshall (Schildts, 2006) till Finlandiakandidat år. Då juryns ordförande, översättaren Stefan Moster kritiserade den finländska romanen för att inte vara tillräckligt intellektuell så gällde det inte Åsbacka, vars roman han kallar både personlig och originell.

I själva verket har Åsbackas originalitet som författare noterats redan tidigare och han fått motta pris av såväl Svenska litteratursällskapet (2006) och Finlands svenska television (2004). År 2005 nominerades han för Runebergspriset. År 2008 tilldelades han svenska YLE:s litterära pris på bokmässan i Helsingfors.

Robert Åsbacka (f. 1961 i Terjärv, Österbotten) sällar sig till den skara finlandssvenska författare som är bosatta och verksamma i Sverige, såsom Lars Sund, Willy Kyrklund och Ulla Olin. År 1988 inledde han studier i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och jobbar som bäst på en doktorsavhandling om R.R. Ekelund. Han är gift och är bosatt i Stockholm med sin familj.

Samma år som Åsbacka inledde sina litteraturstudier debuterade han med diktsamlingen Med tungorna hängande (Schildt, 1988).

Året därpå kom följande bok Figurer. (Författarnas andelslag, 1989).  Här är formatet kortprosa, d.v.s. korta berättelser, reflektioner över händelser, fenomen, platser och personer.

Robert Åsbackas följande bok och första roman Ögats bok (Författarnas andelslag, 1992) innehåller också inslag av brutal realism. Romanen har fått sitt namn av ett avsnitt om ett öga. Två bröder är på fisketur en varm sommardag, Den ena brodern kastar ut sitt spö med en sådan kraft att den fastnar i broderns ögon och river ut det. Linan slår i vattnet, sjunker och när brodern drar upp den har en stor fisk fått napp och svalt ögat. I romanen kan man redan börja urskilja typiska drag hos Åsbacka . Handlingen utspelar sig fortfarande i Finland, men Sverige och Värmland finns redan med på ett hörn med familjen som kör över till Sverige i sin vita Opel, kanske på ett besök, kanske för att stanna.

Romanen Döbelns gränd (Schildt, 2000) utspelar sig fortfarande i Finland, också i en småstadsmiljö. Allting kretsar kring vännerna Sander och Balders kombinerade cykel- och spritsmugglarverksamhet. Åsbacka skildrar fint det sociala livet i en småstad och dess olika sociala karaktärer, ofta personer som de inte går så bra för i livet. En alkoholiserad man som supit upp alla sina pengar, en veterinär som är rädd för djur. Även här finns anknytningen till Sverige i servitrisen Riittas rikssvenska sambo.

I de två följande romanerna Fallstudie. En berättelse om materialanskaffning (Schildt, 2004) och dess fristående följetong Kring torget i Skoghall (Schildt, 2006) sker handlingen i Värmland i Sverige och där speciellt i bruksorten Skoghall. Fortfarande finns dock Finland i bakgrunden i flera av romankaraktärerna som har rötterna i Österbotten.

I Fallstudie är det vännerna Ralf och Öystein som reser omkring i en gammal Transit och samlar upp plåtskrot som ska användas till en konstutställning i Stockholm. Ralf träffar Sonja som också är från Finland och för att imponera på henne påstår han sig vara diktare. Ralf har lovat visa Sonja dikterna (som alltså inte finns) och beger sig av till biblioteket för att skapa några.

I romanen figurerar också Ralfs två år äldre vän Conny som är huvudperson i Kring torget i Skoghall. Conny vars pappa har korvkiosken vid torget, kiosken som Conny ska ärva.

I Torget kring Skoghall kretsar berättelsen kring Connys grillkiosk. Conny håller sakta på att förlora greppet om sin kiosk när hans äktenskap gått i kras. Vid torget på en bänk invid kiosken sitter en försupen skeppskock Roger som förser honom med ett nytt senapsrecept. Connys affärer börjar blomstra. Parallellt med Connys historia finns också konstprojektet Public Safety från stora världen som för med sig internationella fläktar till Skoghall, det som kan kalla globalisering.

Robert Åsbacka har vid många tillfällen betonat att skrivandet är något som han sökt sig till med tiden. Sedan 20-års ålder har han "försökt komma underfund med hur man berättar en historia". När man bekantar sig med hans produktion ser man klart en utveckling mot ett allt skickligare grepp både i frågan om berättandet och om språket. Det brutala mörka får alltmer ge efter för en underfundig humor.

Åsbackas nyaste roman Orgelbyggaren (Schildt, 2008) fick ett positivt mottagande och belönades på Helsingfors bokmässa med svenska YLE:s litteraturpris. Ur motiveringen till priset kan vi läsa följande: ” Motivkretsen är rik: Estoniakatastrofen varvas med österbottnisk lokalhistoria, småstadsliv, politik, åldrande, orgelmusik, konst och den lilla människans konstvilja. Ändå har skeppet en lekande lätt vind i seglen och glider säkert fram i eget tempo på det gränslösa, mörkt hotande vattnet”

I romanen har Åsbacka återvänt till sina hemtrakters Österbotten. I huvudrollen har vi Johannes Thomasson, en pensionerad lagerchef på Viking Sally, fartyget som senare blev Estonia. Tolv år har gått sedan han förlorade sin hustru och dotter i den tragiska katastrofen där Estonia förliste i september 1994. Hustrun Siri var kantor och i sorgen efter henne bygger han upp en orgel i vardagsrummet, en kopia av den som Siri använt. Berättelsen börjar med att Johannes stukar sin fot, varefter han råkar ut för en hel del andra olyckshändelser. Här har vi alltså ingredienserna till de teman som romanen bygger på, olycksfall, åldrandet, musik och religion

- Ylva Uotila –

 

Foto: Cata Portin / Schildts & Söderströms

Senast uppdaterad 17.11.2008
Tidigare publicerad i författardatabasen Ord i Tiden
Tillagd i Boksampo: 7.11.2011 / Anna Gripenberg