Böcker som handlar om självmord

Bokhylla

41 böcker

10.9.2014
|Alla bokhyllor

Den 10:e september uppmärksammas den Självmordspreventiva eller Suicidpreventiva dagen (World Suicide Prevention Day)

Läs mer om International Association for Suicide Prevention (IASP) hemsidan: http://www.iasp.info/wspd/

Kanske mest kända skönlitterära boken om självmord är Goethes Den unge Werthers lidanden (1774) som förorsakade så kallad Werther-effekt eller självmordssmitta på sin tid. Men kanske genom att läsa böcker om självmord kan vi identifiera och förstå människor med svår depression bättre och förhoppningsvis hjälpa oss förhindra självmord.

självmord , självmordsförsök , självdestruktivitet , depression , mentala störningar