VAD GÖÖÖR EN LÄSEAMBASSADÖÖR...?

Tema
19.12.2014

Från redaktionen: Kirjailija | Teema | Teos | Täky

Hur kan man fylla sitt liv med att skapa läslust? Dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad i år efter år. Hur kan inspirationsarbete ständigt kännas lika lockande, tillfredställande och viktigt? Naturligtvis stimulerar de tydliga resultaten, de goda mötena, känslan av att ens arbete har betydelse och gör skillnad.

Följ Agneta Möller-Salmelas arbete i bloggen läseambassadören i Läslust projektet.

Vad händer då läsgnistan tänder? Hur väcks nyfikenheten bäst hos barn och ungdomar? Hur skapar man väl avvägda portioner i läsningsinspiration med sikte förbi horisonten. Mot målet - den kompetenta läsaren som genom att ha läst fyrtio kilometer text har utvecklat sin egen smak för litteratur. Läsaren som hittar rätt bok i rätt stund. Läsaren som har fått kompass och kurs genom hela sin barn- och ungdom. Läsning är stort, läsning är livet, läsning skall finnas från ett barns första dag till en människas sista.

Vägledningen till ett läsande liv skall finnas närvarande alla dagar, hemma, på dagis, i skolan. Systematiskt, kontinuerligt arbete som medvetna vuxna gör för en människoplanta, den bästa av kärlekshandlingar! Det finns ett uttryck, ge inte fiskar till en fattig man utan lär honom i stället att fiska. Genom att på bästa sätt vägleda och öppna läsningen för barn och ungdomar, ger vi dem möjligheter till ett rikt och handlingskraftigt liv.

I dagens värld räcker inte en kvällssaga nu och då, ett läsprojekt i skolan, en läsnatt, en recenserad bok i månaden. För att skapa läsare i dagens värld måste läsningen finnas som systematisk plan i teori, i praktik, i samtal samt i glasklara motiverande vuxenvärderingar. Barnen skall se böcker, höra böcker och framför allt utforska känslor via böcker. Att inviga barn i böckernas värld är inte bokstavs avkodningen som möjliggör läsningen rent tekniskt utan lusten och nyfikenheten till upplevelserna bakom kodknäckninen. Den bästa läseinspiratören jobbar med sitt sätt att inspirera.

 

Agneta Möller-Salmela

 

Läs mer:

Läslust-ambassadör Agneta Möller-Salmela

Läslust blogg

Bibliotekskanalen: Ett rum fyllt med magi, berättelser och drömmar – läsinspiratören Agneta Möller-Salmela berättar om sina metoder