Veijo Meri (31.12.1928 - 21.6.2015)

Bokhylla

9 böcker

23.6.2015
|Alla bokhyllor

Veijo Meri  (31.12.1928 - 21.6.2015) var en av de mest betydande moderna finska prosaisterna och en av de internationellt mest kända finska författarna. Hans produktion är omfattande: utöver noveller och romaner har han skrivit lyrik, hörspel, skådespel, essäer, biografier och facklitteratur samt översatt världslitteratur till finska. Meris texter har översatts till 24 språk och dramatiserats till filmer och tv-filmer.