Hurudana läsare är presidentkandidaterna?

Aktuellt
12.1.2012

Från redaktionen: Kirjailija | Teema | Teos | Täky

Presidentkandidaterna är sinsemellan mycket olika som läsare, men samtliga anser att det är viktigt att läsa skönlitteratur. Detta framgår ur en kartläggning över kandidaternas läsvanor, som gjorts av bibliotekarie Tommi Tapiainen från Jämsä stadsbibliotek.

Presidentkandidaterna ombads bl.a. beskriva sig själva som läsare och rekommendera läsning för "den vanliga människan". Eva Biaudet inleder sin rekommendation med Khaled Hossein, Pekka Haavisto med Miika Nousiainen och Sari Essayah med Bibeln. Paavo Väyrynens lista fylls av klassiker - med finns bl.a. två verk av Dostojevskij.

Läs mer på Åbo stadsbiblioteks webbsidor eller läs en sammanfattning av svaren på Jämsä stadsbiblioteks hemsidor (på finska).