Laudatur

Peter Sandströms roman Laudatur är nominerad till Finlandiapriset.