Helmets läsutmaning 2017

Tema
3.1.2017

Från redaktionen: Kirjailija | Teema | Teos | Täky

Helmets läsutmaning är här igen! Redan för tredje gången utmanar Helmet-biblioteken till ett lekfullt läsprojekt som räcker hela året. Liksom förr består det kommande årets utmaning av femtio olika sätt att välja ny läsning.

Listan för år 2017 har gjorts på basen av förslag från personer som antagit de föregående läsutmaningarna. Finland 100 år som självständigt land fungerade som en särskild inspirationskälla, om än inte alla gånger helt uppenbart.  

Dessutom har vi samarbetat med projektet Bok-Finland 2017, vars temaveckor har inspirerat till en del av utmaningarna.

Allt hör inte ihop med Finlands jubileumsår ens indirekt och som vanligt finns många olika slags teman med. Vi har uppmärksammat många av det kommande årets evenemang. Målet med läsutmaningen är att i lämpliga proportioner ge nya infallsvinklar och att engagera och överraska läsaren. Läsutmaningen är en inbjudan till litteraturen och den är öppen för precis alla – anta alltså också du vår utmaning!

 

Läs mera: Helmets läsutmaning 2017