Till Gröna bataljonen

Finska inbördeskriget ur en kvinnas synvinkel. En kamp, inte bara mot fienden utan också mot kölden, hungern och rädslan. En memoarbok av Dagmar Ruin Ramsay (1894–1977) som deltog i inbördeskriget som sjuksköterska.