Det radikala 1960-talet

Tema
5.9.2017

Från redaktionen: Kirjailija | Teema | Teos | Täky

1960-talet innebar stora förändringar i Finland. Tack vare att ekonomin skjuter upp börjar allt flera söka sig till städerna, vilket leder till massflytt inom landet. Industrialiseringens ökning leder till att lantbruket lider och landsbygden minskar. Massflytt sker också till Sverige, närmare sagt Stockholm, Göteborg och Malmö. Åren 1968-1969 flyttar ca 40 000 finländare per år till Sverige.

I spåren av ekonomisk tillväxt öppnar sig även dörrarna till universiteten för hela befolkningen; nu är det inte endast eliten som utbildar sig, utan även den lägre medelklassen. Dessa kommer med nya visioner, tankar och världsbilder.

Den nya, socialt blandade generationen är liberal, demokratisk och vänsterradikal.

De akademiska radikalerna ockuperar bland annat det Gamla Studenthuset i Helsingfors 25.11.1968 som protest och kräver studentdemokrati, marxist-leninistgrupper på fakulteten och förändringar i Studentbladet.

Begreppet ”finlandisering” ser dagsljuset i och med Notkrisen år 1961 då Finland utsätts för påtryckningar från Sovjetunionen. Sovjetunionens utrikesminister Andrej Gromyko kräver omförhandlingar till VSB-avtalet som undertecknades 1948. Avtalet gick ut på att Finland skulle verka som en neutral buffertstat och avstå från säkerhetspolitiskt samarbete med västmakterna, fram för allt USA.

Samma dag som noten sänds provspränger Sovjetunionen tsarbomben, vilket leder till att president Urho Kekkonen utlyser nyval till Finlands riksdag, och tidigarelägger presidentvalet. Den 24 november drar Sovjetunionen tillbaka kraven efter ett möte mellan Kekkonen och Sovjetunionens regeringschef Nikita Chrusjtjov.

 

Litteratur på 1960-talet

I det finlandssvenska dragskåpet uppstod en speciell luftblandning mellan Skandinavien och Sverige, och nya de vindarna inom Finland. Traditionerna och dragskåpet speglas i den finlandssvenska litteraturen på 1960-talet. Väinö Linna och Hannu Salama leder de finska författarna till en mentalitetsförändring och på den finlandssvenska fronten fanns Christer Kihlman och Marianne Alopaeus. Samhällets självbild och det kulturella systemet hade förändrats tack vare expansionen av utbildningsmöjligheter.

Sextiotalet kom att bli liberalt, demokratiskt och vänsteraktivistiskt.

 

Christer Kihlman © Magnus Weckström / Schildts & SöderströmsSe upp Salige! (1961)Kihlman, Christer

Se upp Salige! (1961) kan läsas för att ge en insyn i en annan tid: 1960-talet, men den kan även läsas för att den ger insyn i vår tid. För dagens läsare är romanens mest riskabla ämnen helt andra än de som kritikerna fäste sig vid då romanen kom ut.

Boken väckte uppståndelse redan innan den kom ut och marknadsfördes av förlaget som en ”debattroman”. Se upp Salige! är en samhällssatir där vi ser skuggsidan av den borgerliga finlandssvenska fasaden.

 

 

© Charlotta Boucht / Schildts & Söderströms

Den svala dagen (1961)

Carpelan, Bo

Bo Carpelan är den finlandssvenska lyrikens mästare då det gäller det subtila uttryckssättet. Hans poetiska genombrott skedde 1961 med diktsamlingen Den Svala Dagen (1961).

 

 

 

 

Peter Sandelin

Stunder av ljus (1960)Sandelin, Peter

Ett första kritikgenombrott för Sandelin, som utmärks av ett större självförtroende och en mera utåtriktad attityd. I Stunder av ljus (1960) får även den naturuppfattning, som är central för Sandelins poetiska skapande, sin första utformning. Förebilder till hans diktning anses vara Gunnar Björling och Rabbe Enckell.

 

 

Hagar Olsson / SLSOlsson, Hagar

Från tidig expressionism och symbolism från hennes debutverk Lars Thorman och döden (1916), fram till hennes radikala, moderna och samhällsmedvetna verk, anses Hagar Olsson som en av de främsta finlandssvenska, och kvinnliga, författarna. Dessa tre novellsamlingar , Hemkomst (1961), Drömmar (1966), Ridturen (1968), avslutar Olssons författarskap. Centrala teman är gudsproblematik, religiös symbolism och familj.

Hemkomst (1961)Drömmar (1966)Ridturen (1968)

 

Åbo stadsbibliotek (publicerad: 7.7.2017 Vaski-biblioteken)

 

Tillagd i Boksampo 5.9.2017 / Elina