Världsdagen för psykisk hälsa 10.10. : Bilderböcker om känslor