Letar du efter något att läsa? Hitta intressanta författare, böcker och nya läsupplevelser på Boksampo.fi.

Sökning

Sökningen söker information om verk och upphovsmän. Det finns också separata sökningar för pärmbilder, artiklar och bokhyllor.
Gå till pärmbildssökningen
Gå till artikel- och bokhyllesökningen
Trunkering sker automatiskt i textsökningen. Använd citationstecken kring sammansatta uttryck, t.ex "sinuhe egyptiern". Söresultaten grupperas enligt genre eller upphovsman, och resultatlistan visar vad träffen grundar sig på. Resultaten rankas efter antalet träffar på sökordet. Sökningen riktar sig även på sådana textdelar som beskrivningar och recensioner.

Person, författare eller annan upphovsman (6)

 1. Biografiska uppgifter
  ... under påverkan av samtidens idédebatt om kvinnans ställning, t.ex. i hennes enda roman I tätnande led (1886). Stilmässigt ... verk Reformarbetet till förbättrande af kvinnans ställning ...
  Mera uppgifter om författarens verk
  ... Reformarbetet till förbättrande af kvinnans ställning I–III. 1894. Det röda folket. Berättelser om Indianerna. F ...
 2. Biografiska uppgifter
  ... första finländska författaren som analyserade kvinnans ställning i hem och samhälle. Och hon gav ut två av de tidigaste historis ... barn levde sex söner till vuxen ålder. Fredrika Runebergs ställning som nationalskaldens hustru innebar för henne både en fördel ...
 3. Biografiska uppgifter
  ... till följd av kvinnans svaga ekonomiska och politiska ställning. Jotuni är också en förnyare av dialogen och den litterära ...
 4. Biografiska uppgifter
  ... ideologin. Kvinnans starka roll i familjen och familjens ställning i samhället betonas särskilt starkt i Hahnssons texter. I den s ...
 5. Biografiska uppgifter
  ... livsöden. Kvinnolivets gränser samt kvinnans beroende ställning synliggörs, men ifrågasätts inte. Skildringen har satiriska d ...
 6. Biografiska uppgifter
  ... så som arbetarklassens fattigdom och kvinnornas svaga ställning i samhället. Canths drama Työmiehen vaimo (1885, sv. Arbetarens ... ur repertoaren vid Finska teatern efter den första föreställningen. Sedermera har man lyft fram kombinationen av samhälleliga och ...

Romaner (fler än 10)

 1. Beskrivning
  ... kriget för fullt, ständigt hörs explosioner och skrik. Kvinnans desperata böner ersätts gradvis av ett slags bekännelse. Nu nä ...
  ämnesordskedjor
  kvinnans ställning : krigsti ...
  ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 2. ämnesordskedjor
  kvinnans ställning : krigsti ...
  ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
  Beskrivning
  ... framställes officershustrurnas tragedi och den finska kvinnans offervilja in i döden. Som helhet formar sig denna bok till en ...
 3. Beskrivning
  ... i en tid när kvinnans inte minst den svarta kvinnans ställning var ett veritabelt helvete. Bordellen blir maktens och ... att ha varit den förtryckta får hon plötsligt en maktställning, från att ha varit en fattig ängel blir hon Den smutsiga äng ...
  ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 4. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
  ämnesordskedjor
  kvinnans ställning : islamisk kultu ...
 5. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
  ämnesordskedjor från BTJ
  levnadslopp : kvinnor, kvinnans ställning : äktenskap, förorter : Stockholm : Blackeb ...
 6. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
  ämnesordskedjor
  kvinnans ställning : islamisk kultu ...
 7. ämnesordskedjor från BTJ
  kvinnans ställning : äktenskap, mänskliga relationer : ma ...
  ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 8. Beskrivning
  ... tar hon också upp sin samtids aktuella frågor om kvinnans ställning. (Svenska litteratursällskapet i Finland, 200 ...
  ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 9. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
  ämnesordskedjor
  kvinnans ställning : krigsti ...
 10. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
  ämnesordskedjor
  kvinnans ställning : islamisk kultu ...
Ladda fler resultat (Romaner)

Diktsamlingar (fler än 10)

 1. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 2. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 3. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 4. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 5. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 6. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 7. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 8. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 9. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 10. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
Ladda fler resultat (Diktsamlingar)

Dikter (1)

 1. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...

Novellsamlingar (fler än 10)

 1. ämnen och teman
  barnets ställnin ...
  ämnen och teman
  äldres ställnin ...
  ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 2. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
  Beskrivning
  ... hon helst behandlade i sin litterära produktion: kvinnans ställning och den äktenskapliga samlevnadens villkor och problem, kvinnans ...
 3. ämnen och teman
  social status
  ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 4. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 5. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 6. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 7. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 8. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 9. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 10. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
Ladda fler resultat (Novellsamlingar)

Noveller (fler än 10)

 1. ämnen och teman
  barnets ställnin ...
  ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 2. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 3. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 4. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 5. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 6. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 7. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 8. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 9. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 10. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
Ladda fler resultat (Noveller)

Sagor, samlingar (1)

 1. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...

Sagor (1)

 1. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...

Tecknade serier, album (fler än 10)

 1. ämnesordskedjor från BTJ
  ... illegal invandring : Sverige, kvinnans ställning : invanrdare : Sverige, migranter : kvinnor, flyktingar : kvinno ...
  ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 2. ämnen och teman
  mannens ställnin ...
  ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 3. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 4. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 5. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 6. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 7. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 8. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 9. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 10. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
Ladda fler resultat (Tecknade serier, album)

Tecknade serier (2)

 1. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 2. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...

Pjäser, samlingar (2)

 1. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 2. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...

Pjäser (9)

 1. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 2. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 3. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 4. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 5. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 6. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 7. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 8. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 9. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...

Bilderböcker (1)

 1. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...

Samlingsverk (fler än 10)

 1. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 2. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 3. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 4. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 5. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 6. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 7. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 8. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 9. Beskrivning
  ... och det på grund därav berättigade i hennes underordnade ställning. (Enligt vetenskapens sista resultat.) Min Jubelfest –89 Anting ...
 10. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
Ladda fler resultat (Samlingsverk)

Kåserier, samlingar (3)

 1. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 2. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 3. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...

Essäer, samlingar (7)

 1. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 2. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 3. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 4. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 5. Beskrivning
  ... och det på grund därav berättigade i hennes underordnade ställning. (Enligt vetenskapens sista resultat.) Min Jubelfest –89 Anting ...
 6. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 7. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...

Vitsar och anekdoter (1)

 1. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...

Faktaböcker (fler än 10)

 1. YKL-klassifikation
  Kvinnans och mannens ställning i samhäll ...
  ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 2. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
  Beskrivning
  ... minst som redaktör, skribent och kvinnopolitisk ideolog. Ställningstaganden i andra samhällsfrågor tas även upp, liksom frågan ...
 3. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 4. YKL-klassifikation
  Kvinnans och mannens ställning i samhäll ...
 5. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 6. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 7. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 8. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
 9. ämnen och teman
  kvinnans ställnin ...
Ladda fler resultat (Faktaböcker)