Sökning

Person, författare eller annan upphovsman (fler än 10)

 1. Biografiska uppgifter
  ... likhet med många andra av den s.k. äldre arbetarrörelsens diktare behandlade Kaatra ofta bibliska och religiösa ämnen i sin ...
  Yrke
  diktare
  Nationalitet
  finländar ...
 2. Nationalitet
  finländar ...
  Biografiska uppgifter
  ... August Ahlqvist är känd inte bara som författare och diktare, utan också som översättare, professor i finska språket och ...
  Yrke
  diktare
 3. Biografiska uppgifter
  ... De skymda ljusen, som för Hemmer-forskare visar, att diktaren som dyrkat livet hade blivit elegiker, hemfallen åt döden. Hemmers ...
  Nationalitet
  finländar ...
  Yrke
  diktare
 4. Nationalitet
  finländar ...
  Yrke
  diktare
  Biografiska uppgifter
  ... biografi över Rabbe Enckell för Gräshoppans och Orfeus diktare. Det är en träffande karaktäristik. Hela hans produktion prägla ... Ekelund. Rabbe Enckell : Gräshoppans och Orfeus diktare, Ordfront förlag 1999 Mikael Enckell. Under beständighetens stjär ...
 5. Nationalitet
  finländar ...
  Yrke
  diktare
  Biografiska uppgifter
  ... f. 3.5.1888 i Uleåborg d. 6.5.1918 i Tammerfors Sekelskiftesdiktaren Juhani Siljo är speciellt känd för sin etiska strävan och sitt ... och vilja, centrala tematiska spår även i diktarens övriga produktion. Också kärleksdikter ingår i produktionen. ...
 6. Yrke
  diktare
  Nationalitet
  finländar ...
  Biografiska uppgifter
  Lars Huldén (f. 1926) är vår mångsidigaste diktare på svenska i Finland. I hans produktion kan man hitta det mesta utom ... författare han intresserat sig för både som forskare och diktare hittar man Bellman och Runeberg, två av dem som mest avspänt (och ...
 7. Yrke
  diktare
  Källor och hänvisningar
  Djupsund, Bodil: "Människan och diktaren Viktor Sund" i Viktor Sund, Dikter (Staden Jakobstad, 1981) Finlands ...
  Nationalitet
  finländar ...
 8. Yrke
  diktare
  Biografiska uppgifter
  Julius Krohn, som diktare Suonio f. 19.4.1835 i Viborg d. 28.8.1888 i Viborg Julius Krohn har ... för finskheten under 1800-talet. Han var verksam som diktare, professor i finska språket och litteraturen, översättare och ... beskyddare som ”lallaa-runoilija” (sv. ung. ”tralala-diktare”). (Klassikerbiblioteke ...
  Nationalitet
  finländar ...
 9. Biografiska uppgifter
  ... och tidningsman. Franzén var produktiv som svenskspråkig diktare från det sena 1700-talet till de första decennierna av 1800-talet. ... ungdomsdiktning och som en av sin tids främsta svenska psalmdiktare. Han verkade vid Åbo akademi som bl.a. docent i vältalighet (latin) ...
  Nationalitet
  finländar ...
  Yrke
  diktare
 10. Nationalitet
  finländar ...
  Biografiska uppgifter
  ... dikter utkom 1919. I Nyberg hade Borgå fått sin första diktare, som skildrar staden som "huvudperson" och en varelse med själ. I ...
  Yrke
  diktare
Ladda fler resultat (Person, författare eller annan upphovsman)

Romaner (1)

 1. Personer, aktörer
  diktare
  Personer, aktörer
  finländar ...

Diktsamlingar (2)

 1. Personer, aktörer
  diktare
  Personer, aktörer
  finländar ...
 2. Personer, aktörer
  finländar ...
  Personer, aktörer
  diktare
  Personer, aktörer
  amerikafinländar ...