Sökning

Person, författare eller annan upphovsman (fler än 10)

 1. Källor och hänvisningar
  Djupsund, Bodil: "Människan och diktaren Viktor Sund" i Viktor Sund, Dikter (Staden Jakobstad, 1981) Finlands ...
  Yrke
  diktare
  Nationalitet
  finländar ...
 2. Yrke
  diktare
  Nationalitet
  finländar ...
  Biografiska uppgifter
  ... gård i Paltamo d. 10.1.1926 i Nuppulinna, Tusby Som diktare representerar Eino Leino den nationella nyromantiken, och hans lyrik ...
 3. Yrke
  diktare
  Biografiska uppgifter
  ... August Ahlqvist är känd inte bara som författare och diktare, utan också som översättare, professor i finska språket och ...
  Nationalitet
  finländar ...
 4. Yrke
  diktare
  Källor och hänvisningar
  ... 1980) Pensar, Lennart: Ernst V. Knape − en österbottnisk diktare (Svensk-Österbottniska Samfundet, 1946) Suomen kirjailijat / Finlands ...
  Nationalitet
  finländar ...
 5. Yrke
  diktare
  Nationalitet
  finländar ...
  Biografiska uppgifter
  Lars Huldén (f. 1926) är vår mångsidigaste diktare på svenska i Finland. I hans produktion kan man hitta det mesta utom ... författare han intresserat sig för både som forskare och diktare hittar man Bellman och Runeberg, två av dem som mest avspänt (och ...
 6. Yrke
  diktare
  Nationalitet
  finländar ...
  Biografiska uppgifter
  ... dikter utkom 1919. I Nyberg hade Borgå fått sin första diktare, som skildrar staden som "huvudperson" och en varelse med själ. I ...
 7. Biografiska uppgifter
  ... 15.3.1848 i Helsingfors Johan Jakob Nervander var finländsk diktare, fysiker och meteorolog, samt en nyckelfigur i Lördagssällskapet. ...
  Yrke
  diktare
  Nationalitet
  finländar ...
 8. Yrke
  diktare
  Biografiska uppgifter
  ... biografi över Rabbe Enckell för Gräshoppans och Orfeus diktare. Det är en träffande karaktäristik. Hela hans produktion prägla ... Ekelund. Rabbe Enckell : Gräshoppans och Orfeus diktare, Ordfront förlag 1999 Mikael Enckell. Under beständighetens stjär ...
  Nationalitet
  finländar ...
 9. Biografiska uppgifter
  Bertel Gripenberg hörde till sin generations mest berömda diktare. Han bodde i Diktarhemmet i Borgå åren 1927-34. Barndom och ... som Gripenberg förälskade sig i passionerat och hon blev diktarens litterära inspiration. Det unga paret tillbringade en tid ...
  Nationalitet
  finländar ...
  Yrke
  diktare
 10. Nationalitet
  finländar ...
  Biografiska uppgifter
  ... och tidningsman. Franzén var produktiv som svenskspråkig diktare från det sena 1700-talet till de första decennierna av 1800-talet. ... ungdomsdiktning och som en av sin tids främsta svenska psalmdiktare. Han verkade vid Åbo akademi som bl.a. docent i vältalighet (latin) ...
  Yrke
  diktare
Ladda fler resultat (Person, författare eller annan upphovsman)

Romaner (1)

 1. Personer, aktörer
  finländar ...
  Personer, aktörer
  diktare

Diktsamlingar (2)

 1. Personer, aktörer
  finländar ...
  Personer, aktörer
  diktare
 2. Personer, aktörer
  diktare
  Personer, aktörer
  finländar ...
  Personer, aktörer
  amerikafinländar ...