Sökning

Person, författare eller annan upphovsman (fler än 10)

 1. Nationalitet
  finländar ...
  Biografiska uppgifter
  ... August Ahlqvist är känd inte bara som författare och diktare, utan också som översättare, professor i finska språket och ...
  Yrke
  diktare
 2. Nationalitet
  finländar ...
  Yrke
  diktare
  Källor och hänvisningar
  Djupsund, Bodil: "Människan och diktaren Viktor Sund" i Viktor Sund, Dikter (Staden Jakobstad, 1981) Finlands ...
 3. Biografiska uppgifter
  ... har gått till historien som sen upplysningstida finländsk diktare. Han publicerade sina litterära verk kring år 1800, vid sidan om si ... Skaldesång och Lilla Calle (utgivna i t.ex. tidningar under diktarens livstid och senare i Choræus samlade skaldestycken 1815). ...
  Yrke
  diktare
  Nationalitet
  finländar ...
 4. Nationalitet
  finländar ...
  Yrke
  diktare
  Biografiska uppgifter
  Julius Krohn, som diktare Suonio f. 19.4.1835 i Viborg d. 28.8.1888 i Viborg Julius Krohn har ... för finskheten under 1800-talet. Han var verksam som diktare, professor i finska språket och litteraturen, översättare och ... beskyddare som ”lallaa-runoilija” (sv. ung. ”tralala-diktare”). (Klassikerbiblioteke ...
 5. Biografiska uppgifter
  ... likhet med många andra av den s.k. äldre arbetarrörelsens diktare behandlade Kaatra ofta bibliska och religiösa ämnen i sin ...
  Yrke
  diktare
  Nationalitet
  finländar ...
 6. Yrke
  diktare
  Biografiska uppgifter
  ... biografi över Rabbe Enckell för Gräshoppans och Orfeus diktare. Det är en träffande karaktäristik. Hela hans produktion prägla ... Ekelund. Rabbe Enckell : Gräshoppans och Orfeus diktare, Ordfront förlag 1999 Mikael Enckell. Under beständighetens stjär ...
  Nationalitet
  finländar ...
 7. Biografiska uppgifter
  Bertel Gripenberg hörde till sin generations mest berömda diktare. Han bodde i Diktarhemmet i Borgå åren 1927-34. Barndom och ... som Gripenberg förälskade sig i passionerat och hon blev diktarens litterära inspiration. Det unga paret tillbringade en tid ...
  Nationalitet
  finländar ...
  Yrke
  diktare
 8. Nationalitet
  finländar ...
  Yrke
  diktare
  Biografiska uppgifter
  ... dog 18.6.1896 och begravdes på Viborgs nya kyrkogård. Diktaren Lagus första dikt valdes av Zacharias Topelius, som publicerade den i sin tidning Helsingfors Tidningar 20.12.1854, då diktaren var endast 17 år gammal. Hösten 1856 utkom diktsamlingen Smärre ...
 9. Nationalitet
  finländar ...
  Källor och hänvisningar
  ... 1980) Pensar, Lennart: Ernst V. Knape − en österbottnisk diktare (Svensk-Österbottniska Samfundet, 1946) Suomen kirjailijat / Finlands ...
  Yrke
  diktare
 10. Biografiska uppgifter
  ... i teoretisk filosofi. Hon jobbar som fri författare och diktare i Borgå. ...
  Nationalitet
  finländar ...
  Yrke
  diktare
Ladda fler resultat (Person, författare eller annan upphovsman)

Romaner (1)

 1. Personer, aktörer
  finländar ...
  Personer, aktörer
  diktare

Diktsamlingar (2)

 1. Personer, aktörer
  finländar ...
  Personer, aktörer
  amerikafinländar ...
  Personer, aktörer
  diktare
 2. Personer, aktörer
  finländar ...
  Personer, aktörer
  diktare