Sökning

Person, författare eller annan upphovsman (fler än 10)

 1. Yrke
  diktare
  Nationalitet
  finländar ...
  Biografiska uppgifter
  ... dog 18.6.1896 och begravdes på Viborgs nya kyrkogård. Diktaren Lagus första dikt valdes av Zacharias Topelius, som publicerade den i sin tidning Helsingfors Tidningar 20.12.1854, då diktaren var endast 17 år gammal. Hösten 1856 utkom diktsamlingen Smärre ...
 2. Biografiska uppgifter
  ... dikter utkom 1919. I Nyberg hade Borgå fått sin första diktare, som skildrar staden som "huvudperson" och en varelse med själ. I ...
  Yrke
  diktare
  Nationalitet
  finländar ...
 3. Källor och hänvisningar
  Djupsund, Bodil: "Människan och diktaren Viktor Sund" i Viktor Sund, Dikter (Staden Jakobstad, 1981) Finlands ...
  Nationalitet
  finländar ...
  Yrke
  diktare
 4. Nationalitet
  finländar ...
  Biografiska uppgifter
  Bertel Gripenberg hörde till sin generations mest berömda diktare. Han bodde i Diktarhemmet i Borgå åren 1927-34. Barndom och ... som Gripenberg förälskade sig i passionerat och hon blev diktarens litterära inspiration. Det unga paret tillbringade en tid ...
  Yrke
  diktare
 5. Yrke
  diktare
  Biografiska uppgifter
  ... gård i Paltamo d. 10.1.1926 i Nuppulinna, Tusby Som diktare representerar Eino Leino den nationella nyromantiken, och hans lyrik ...
  Nationalitet
  finländar ...
 6. Yrke
  diktare
  Biografiska uppgifter
  ... August Ahlqvist är känd inte bara som författare och diktare, utan också som översättare, professor i finska språket och ...
  Nationalitet
  finländar ...
 7. Nationalitet
  finländar ...
  Källor och hänvisningar
  ... 1980) Pensar, Lennart: Ernst V. Knape − en österbottnisk diktare (Svensk-Österbottniska Samfundet, 1946) Suomen kirjailijat / Finlands ...
  Yrke
  diktare
 8. Nationalitet
  finländar ...
  Biografiska uppgifter
  ... har gått till historien som sen upplysningstida finländsk diktare. Han publicerade sina litterära verk kring år 1800, vid sidan om si ... Skaldesång och Lilla Calle (utgivna i t.ex. tidningar under diktarens livstid och senare i Choræus samlade skaldestycken 1815). ...
  Yrke
  diktare
 9. Yrke
  diktare
  Biografiska uppgifter
  ... biografi över Rabbe Enckell för Gräshoppans och Orfeus diktare. Det är en träffande karaktäristik. Hela hans produktion prägla ... Ekelund. Rabbe Enckell : Gräshoppans och Orfeus diktare, Ordfront förlag 1999 Mikael Enckell. Under beständighetens stjär ...
  Nationalitet
  finländar ...
 10. Nationalitet
  finländar ...
  Yrke
  diktare
  Biografiska uppgifter
  ... och tidningsman. Franzén var produktiv som svenskspråkig diktare från det sena 1700-talet till de första decennierna av 1800-talet. ... ungdomsdiktning och som en av sin tids främsta svenska psalmdiktare. Han verkade vid Åbo akademi som bl.a. docent i vältalighet (latin) ...
Ladda fler resultat (Person, författare eller annan upphovsman)

Romaner (1)

 1. Personer, aktörer
  finländar ...
  Personer, aktörer
  diktare

Diktsamlingar (2)

 1. Personer, aktörer
  diktare
  Personer, aktörer
  finländar ...
 2. Personer, aktörer
  amerikafinländar ...
  Personer, aktörer
  finländar ...
  Personer, aktörer
  diktare