Sökning

Person, författare eller annan upphovsman (fler än 10)

 1. Biografiska uppgifter
  ... biografi över Rabbe Enckell för Gräshoppans och Orfeus diktare. Det är en träffande karaktäristik. Hela hans produktion prägla ... Ekelund. Rabbe Enckell : Gräshoppans och Orfeus diktare, Ordfront förlag 1999 Mikael Enckell. Under beständighetens stjär ...
  Yrke
  diktare
  Nationalitet
  finländar ...
 2. Yrke
  diktare
  Nationalitet
  finländar ...
  Biografiska uppgifter
  ... likhet med många andra av den s.k. äldre arbetarrörelsens diktare behandlade Kaatra ofta bibliska och religiösa ämnen i sin ...
 3. Nationalitet
  finländar ...
  Yrke
  diktare
  Biografiska uppgifter
  ... dog 18.6.1896 och begravdes på Viborgs nya kyrkogård. Diktaren Lagus första dikt valdes av Zacharias Topelius, som publicerade den i sin tidning Helsingfors Tidningar 20.12.1854, då diktaren var endast 17 år gammal. Hösten 1856 utkom diktsamlingen Smärre ...
 4. Nationalitet
  finländar ...
  Biografiska uppgifter
  Lars Huldén (f. 1926) är vår mångsidigaste diktare på svenska i Finland. I hans produktion kan man hitta det mesta utom ... författare han intresserat sig för både som forskare och diktare hittar man Bellman och Runeberg, två av dem som mest avspänt (och ...
  Yrke
  diktare
 5. Yrke
  diktare
  Nationalitet
  finländar ...
  Biografiska uppgifter
  ... har gått till historien som sen upplysningstida finländsk diktare. Han publicerade sina litterära verk kring år 1800, vid sidan om si ... Skaldesång och Lilla Calle (utgivna i t.ex. tidningar under diktarens livstid och senare i Choræus samlade skaldestycken 1815). ...
 6. Källor och hänvisningar
  Djupsund, Bodil: "Människan och diktaren Viktor Sund" i Viktor Sund, Dikter (Staden Jakobstad, 1981) Finlands ...
  Yrke
  diktare
  Nationalitet
  finländar ...
 7. Nationalitet
  finländar ...
  Yrke
  diktare
  Biografiska uppgifter
  ... August Ahlqvist är känd inte bara som författare och diktare, utan också som översättare, professor i finska språket och ...
 8. Biografiska uppgifter
  ... i teoretisk filosofi. Hon jobbar som fri författare och diktare i Borgå. ...
  Yrke
  diktare
  Nationalitet
  finländar ...
 9. Biografiska uppgifter
  ... f. 3.5.1888 i Uleåborg d. 6.5.1918 i Tammerfors Sekelskiftesdiktaren Juhani Siljo är speciellt känd för sin etiska strävan och sitt ... och vilja, centrala tematiska spår även i diktarens övriga produktion. Också kärleksdikter ingår i produktionen. ...
  Nationalitet
  finländar ...
  Yrke
  diktare
 10. Yrke
  diktare
  Nationalitet
  finländar ...
  Biografiska uppgifter
  ... och tidningsman. Franzén var produktiv som svenskspråkig diktare från det sena 1700-talet till de första decennierna av 1800-talet. ... ungdomsdiktning och som en av sin tids främsta svenska psalmdiktare. Han verkade vid Åbo akademi som bl.a. docent i vältalighet (latin) ...
Ladda fler resultat (Person, författare eller annan upphovsman)

Romaner (1)

 1. Personer, aktörer
  diktare
  Personer, aktörer
  finländar ...

Diktsamlingar (2)

 1. Personer, aktörer
  diktare
  Personer, aktörer
  amerikafinländar ...
  Personer, aktörer
  finländar ...
 2. Personer, aktörer
  diktare
  Personer, aktörer
  finländar ...