Letar du efter något att läsa? Hitta intressanta författare, böcker och nya läsupplevelser på Boksampo.fi.

Sökning

Sökningen söker information om verk och upphovsmän. Det finns också separata sökningar för pärmbilder, artiklar och bokhyllor.
Gå till pärmbildssökningen
Gå till artikel- och bokhyllesökningen
Trunkering sker automatiskt i textsökningen. Använd citationstecken kring sammansatta uttryck, t.ex "sinuhe egyptiern". Söresultaten grupperas enligt genre eller upphovsman, och resultatlistan visar vad träffen grundar sig på. Resultaten rankas efter antalet träffar på sökordet. Sökningen riktar sig även på sådana textdelar som beskrivningar och recensioner.

Person, författare eller annan upphovsman (fler än 10)

 1. Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken.se
 2. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 3. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 4. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 5. Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken
 6. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 7. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 8. Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken
 9. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 10. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
Ladda fler resultat (Person, författare eller annan upphovsman)

Romaner (fler än 10)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 3 (P ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 1 (P ...
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 2 (P ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 2 (P ...
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 1 (P ...
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 3 (P ...
 2. ESampo
  Litteraturbanken: Jerusalem 2, I Dalarne (EPUB)
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Jerusalem 1, I det heliga landet (EPUB)
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Jerusalem 2, I Dalarne (EPUB)
  ESampo
  Litteraturbanken: Jerusalem 1, I det heliga landet (EPUB)
 3. Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Kvinnoregemente: roman från finska landsbygden - 1 (PDF ...
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Kvinnoregemente: roman från finska landsbygden - 2 (PDF ...
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Kvinnoregemente: roman från finska landsbygden - 2 (PDF ...
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Kvinnoregemente: roman från finska landsbygden - 1 (PDF ...
 4. Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Kvartetten, som sprängdes. Senare delen (EPUB ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Kvartetten, som sprängdes. Förra delen (EPU ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Kvartetten, som sprängdes. Senare delen (EPUB ...
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Kvartetten, som sprängdes. Förra delen (EPU ...
 5. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Barndomsvänner: ett nutidsöde - Del ...
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Barndomsvänner: ett nutidsöde - Del ...
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Barndomsvänner: ett nutidsöde - Del 2 (PD ...
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Barndomsvänner: ett nutidsöde - Del 2 (PD ...
 6. Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Money: en amerikansk roman - I (PDF)
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Money: en amerikansk roman - I (PDF)
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Money: en amerikansk roman - II (PDF)
 7. Beskrivning
  ... författarskap som från år 2014 ska inkorporeras i Litteraturbanken. (Svenska Vitterhetssamfundet) - - - ”Äntligen stod ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Gösta Berlings saga (EPUB ...
 8. ESampo
  Litteraturbanken: Rättfärdiggörelsen genom tro ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Rättfärdiggörelsen genom tro ...
 9. ESampo
  Gutenberg: Vi Bookar, Krokar och Rothar (Litteraturbanken)
  ESampo
  Litteraturbanken: Vi Bokar, Krokar och Rothar
 10. Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Det går an (faksimil ...
  ESampo
  Gutenberg: Det går an (Litteraturbanken)
Ladda fler resultat (Romaner)

Diktsamlingar (fler än 10)

 1. Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Brokiga iakttagelser (PDF)
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Brokiga iakttagelser (PDF)
 2. ESampo
  Litteraturbanken: Korset och löfte ...
 3. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Dikter 1830
 4. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: För morgonbri ...
 5. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Dikter, andra häftet (PDF ...
 6. ESampo
  Litteraturbanken: O finns en dag
 7. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Dikter 1843
 8. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Dikter, tredje samlingen
 9. ESampo
  Litteraturbanken: Ohjälplighete ...
 10. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Dikter i väntan (PDF ...
Ladda fler resultat (Diktsamlingar)

Novellsamlingar (fler än 10)

 1. Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Fattigt folk II (EPUB)
  ESampo
  Litteraturbanken: Fattigt folk II (EPUB)
  ESampo
  Litteraturbanken: Fattigt folk I (EPUB)
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Fattigt folk I (EPUB)
 2. ESampo
  Litteraturbanken: Svenska öden och äfventyr ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Svenska öden och äfventyr ...
 3. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Asmodeus och de tretton själarna: samt tre noveller (PDF ...
 4. ESampo
  Litteraturbanken: Amourer (EPUB)
 5. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Byberättelser, andra samlinge ...
 6. ESampo
  Litteraturbanken: Statarna 2 (EPUB)
 7. Mera information på nätet
  Gutenberg: Teckningar och drömmar (Litteraturbanken)
 8. ESampo
  Litteraturbanken: Utopier i verkligheten
 9. ESampo
  Litteraturbanken: Statarna 1 (EPUB)
 10. ESampo
  Litteraturbanken: Uppgörelse ...
Ladda fler resultat (Novellsamlingar)

Noveller (3)

 1. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Armas Fager
 2. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Den gåtfulle dubbelgångaren (PD ...
 3. ESampo
  Litteraturbanken: Sensitiva amorosa (EPUB)

Pjäser, samlingar (4)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: Ungdomsdramer 2 (EPUB)
  ESampo
  Litteraturbanken: Ungdomsdramer 1 (EPUB)
 2. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Den röde André (PD ...
 3. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Fyra dramatiska småstycken (EPUB ...
 4. ESampo
  Litteraturbanken: Tidig dramatik (EPUB)

Pjäser (fler än 10)

 1. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Dynastin Peterberg (PDF)
 2. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Med ödet ombord (PDF ...
 3. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Domprosten Bomander
 4. ESampo
  Gutenberg: Daniel Hjort (Litteraturbanken)
 5. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Arbetarens hustru (PDF)
 6. ESampo
  Litteraturbanken: Agamemnon (EPUB)
 7. ESampo
  Litteraturbanken: Samlade Verk 27. Fadren. Fröken Julie. Fordringsägare ...
 8. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Ödla ...
 9. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Den stora rollen
 10. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Bror och syster (PDF)
Ladda fler resultat (Pjäser)

Bilderböcker (4)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: Kattresan
 2. ESampo
  Litteraturbanken: Pelle Snygg och barnen i Snaskeby
 3. ESampo
  Litteraturbanken: Lille Viggs äventyr på julaft ...
 4. ESampo
  Litteraturbanken: Prinsarnes blomsteralfabet

Samlingsverk (fler än 10)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: Landskapet med den dubbla skuggan
 2. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Återske ...
 3. ESampo
  Litteraturbanken: Teckningar utur hvardagslifvet (EPUB)
 4. ESampo
  Litteraturbanken: Dikter på vers och prosa/ Sömngångarnätter på vakna ...
 5. ESampo
  Litteraturbanken: Vers och Varia
 6. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Charader (PDF)
 7. ESampo
  Gutenberg: Det nya riket (Litteraturbanken)
 8. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Dramatiska dikter (PDF)
Ladda fler resultat (Samlingsverk)

Aforismer, samlingar (1)

 1. Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Brokiga iakttagelser (PDF)
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Brokiga iakttagelser (PDF)

Kåserier, samlingar (1)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: En hvar sin egen professor

Essäer, samlingar (3)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: Tidiga fanfarer (EPUB)
 2. ESampo
  Litteraturbanken: Ny generation (EPUB)
 3. ESampo
  Litteraturbanken: Likt och olikt

Folkdikter, samlingar (1)

 1. ESampo
  Gutenberg: Odysseia (Litteraturbanken)

Faktaböcker (2)

 1. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: En patriot utan fosterland