Sökning

Person, författare eller annan upphovsman (fler än 10)

 1. Mera information på nätet
  Litteraturbanken.se
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken
 2. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 3. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 4. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 5. Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken
 6. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 7. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 8. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 9. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 10. Mera information på nätet
  Litteraturbanken.se
Ladda fler resultat (Person, författare eller annan upphovsman)

Romaner (fler än 10)

 1. Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 2 (P ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 3 (P ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 2 (P ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 1 (P ...
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 1 (P ...
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 3 (P ...
 2. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Kvinnoregemente: roman från finska landsbygden - 2 (PDF ...
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Kvinnoregemente: roman från finska landsbygden - 2 (PDF ...
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Kvinnoregemente: roman från finska landsbygden - 1 (PDF ...
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Kvinnoregemente: roman från finska landsbygden - 1 (PDF ...
 3. Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Jerusalem 2, I Dalarne (EPUB)
  ESampo
  Litteraturbanken: Jerusalem 2, I Dalarne (EPUB)
  ESampo
  Litteraturbanken: Jerusalem 1, I det heliga landet (EPUB)
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Jerusalem 1, I det heliga landet (EPUB)
 4. ESampo
  Litteraturbanken: Kvartetten, som sprängdes. Senare delen (EPUB ...
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Kvartetten, som sprängdes. Förra delen (EPU ...
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Kvartetten, som sprängdes. Senare delen (EPUB ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Kvartetten, som sprängdes. Förra delen (EPU ...
 5. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Barndomsvänner: ett nutidsöde - Del ...
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Barndomsvänner: ett nutidsöde - Del 2 (PD ...
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Barndomsvänner: ett nutidsöde - Del 2 (PD ...
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Barndomsvänner: ett nutidsöde - Del ...
 6. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Money: en amerikansk roman - I (PDF)
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Money: en amerikansk roman - II (PDF)
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Money: en amerikansk roman - I (PDF)
 7. ESampo
  Litteraturbanken: Vi Bokar, Krokar och Rothar
  ESampo
  Gutenberg: Vi Bookar, Krokar och Rothar (Litteraturbanken)
 8. ESampo
  Litteraturbanken: Rättfärdiggörelsen genom tro ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Rättfärdiggörelsen genom tro ...
 9. ESampo
  Gutenberg: Det går an (Litteraturbanken)
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Det går an (faksimil ...
 10. ESampo
  Litteraturbanken: Gösta Berlings saga (EPUB ...
  Beskrivning
  ... författarskap som från år 2014 ska inkorporeras i Litteraturbanken. (Svenska Vitterhetssamfundet) - - - ”Äntligen stod ...
Ladda fler resultat (Romaner)

Diktsamlingar (fler än 10)

 1. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Brokiga iakttagelser (PDF)
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Brokiga iakttagelser (PDF)
 2. ESampo
  Gutenberg: Jephthas bok : en minnes-sång i Israël (EPUB) (Litteraturbanken)
 3. ESampo
  Gutenberg: Skärgårdens vår (EPUB) (Litteraturbanken)
 4. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Dikter i väntan (PDF ...
 5. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Dikter
 6. ESampo
  Litteraturbanken: Ord och att ej annat
 7. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Rosenaltaret (PDF)
 8. ESampo
  Litteraturbanken: Flyende spegel
 9. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Du land (PDF)
 10. ESampo
  Litteraturbanken: Joner (ETEXT)
Ladda fler resultat (Diktsamlingar)

Novellsamlingar (fler än 10)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: Fattigt folk II (EPUB)
  ESampo
  Litteraturbanken: Fattigt folk I (EPUB)
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Fattigt folk I (EPUB)
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Fattigt folk II (EPUB)
 2. ESampo
  Litteraturbanken: Svenska öden och äfventyr ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Svenska öden och äfventyr ...
 3. Mera information på nätet
  Gutenberg: Teckningar och drömmar (Litteraturbanken)
 4. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Solskensfolk och andra berättelse ...
 5. ESampo
  Gutenberg: Skärkarlsliv (Litteraturbanken)
 6. ESampo
  Litteraturbanken: Ur funktion
 7. ESampo
  Litteraturbanken: Kristuslegender
 8. ESampo
  Litteraturbanken: Historietter
 9. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Österut (PDF ...
 10. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Dolda makter (PDF)
Ladda fler resultat (Novellsamlingar)

Noveller (3)

 1. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Den gåtfulle dubbelgångaren (PD ...
 2. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Armas Fager
 3. ESampo
  Litteraturbanken: Sensitiva amorosa (EPUB)

Pjäser, samlingar (4)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: Ungdomsdramer 1 (EPUB)
  ESampo
  Litteraturbanken: Ungdomsdramer 2 (EPUB)
 2. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Den röde André (PD ...
 3. ESampo
  Litteraturbanken: Tidig dramatik (EPUB)
 4. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Fyra dramatiska småstycken (EPUB ...

Pjäser (fler än 10)

 1. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Ödla ...
 2. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Bror och syster (PDF)
 3. ESampo
  Gutenberg: Daniel Hjort (Litteraturbanken)
 4. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Natt och dag (PDF)
 5. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Med ödet ombord (PDF ...
 6. ESampo
  Litteraturbanken: Aftonstjärna ...
 7. ESampo
  Litteraturbanken: Agamemnon (EPUB)
 8. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Arbetarens hustru (PDF)
 9. ESampo
  Litteraturbanken: Orfeus och Eurydike
 10. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Lyckoriddaren: skådespel i fem akte ...
Ladda fler resultat (Pjäser)

Bilderböcker (4)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: Lille Viggs äventyr på julaft ...
 2. ESampo
  Litteraturbanken: Pelle Snygg och barnen i Snaskeby
 3. ESampo
  Litteraturbanken: Prinsarnes blomsteralfabet
 4. ESampo
  Litteraturbanken: Kattresan

Samlingsverk (fler än 10)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: Vers och Varia
 2. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Dramatiska dikter (PDF)
 3. ESampo
  Litteraturbanken: Likt och olikt
 4. ESampo
  SLS: Naturens Bok och Boken om Vårt Land (PDF) (Litteraturbanken)
 5. ESampo
  Litteraturbanken: En skälmroman ; Döda fall ...
 6. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Efter kvällsbrise ...
 7. ESampo
  Litteraturbanken: Landskapet med den dubbla skuggan
 8. ESampo
  Litteraturbanken: Dikter på vers och prosa/ Sömngångarnätter på vakna ...
Ladda fler resultat (Samlingsverk)

Aforismer, samlingar (1)

 1. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Brokiga iakttagelser (PDF)
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Brokiga iakttagelser (PDF)

Kåserier, samlingar (1)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: En hvar sin egen professor

Essäer, samlingar (3)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: Ny generation (EPUB)
 2. ESampo
  Litteraturbanken: Likt och olikt
 3. ESampo
  Litteraturbanken: Tidiga fanfarer (EPUB)

Folkdikter, samlingar (1)

 1. ESampo
  Gutenberg: Odysseia (Litteraturbanken)

Faktaböcker (2)

 1. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: En patriot utan fosterland