Sökning

Person, författare eller annan upphovsman (fler än 10)

 1. Mera information på nätet
  Litteraturbanken.se
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken
 2. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 3. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 4. Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken
 5. Mera information på nätet
  Litteraturbanken.se
 6. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 7. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 8. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 9. Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken
 10. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
Ladda fler resultat (Person, författare eller annan upphovsman)

Romaner (fler än 10)

 1. Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 2 (P ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 1 (P ...
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 1 (P ...
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 3 (P ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 2 (P ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 3 (P ...
 2. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Kvinnoregemente: roman från finska landsbygden - 2 (PDF ...
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Kvinnoregemente: roman från finska landsbygden - 2 (PDF ...
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Kvinnoregemente: roman från finska landsbygden - 1 (PDF ...
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Kvinnoregemente: roman från finska landsbygden - 1 (PDF ...
 3. Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Kvartetten, som sprängdes. Senare delen (EPUB ...
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Kvartetten, som sprängdes. Förra delen (EPU ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Kvartetten, som sprängdes. Senare delen (EPUB ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Kvartetten, som sprängdes. Förra delen (EPU ...
 4. ESampo
  Litteraturbanken: Jerusalem 2, I Dalarne (EPUB)
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Jerusalem 1, I det heliga landet (EPUB)
  ESampo
  Litteraturbanken: Jerusalem 1, I det heliga landet (EPUB)
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Jerusalem 2, I Dalarne (EPUB)
 5. Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Barndomsvänner: ett nutidsöde - Del ...
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Barndomsvänner: ett nutidsöde - Del ...
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Barndomsvänner: ett nutidsöde - Del 2 (PD ...
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Barndomsvänner: ett nutidsöde - Del 2 (PD ...
 6. Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Money: en amerikansk roman - II (PDF)
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Money: en amerikansk roman - I (PDF)
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Money: en amerikansk roman - I (PDF)
 7. ESampo
  Litteraturbanken: Den siste atenaren (EPUB)
  ESampo
  Gutenberg: Den siste atenaren (Litteraturbanken)
 8. ESampo
  Gutenberg: Vi Bookar, Krokar och Rothar (Litteraturbanken)
  ESampo
  Litteraturbanken: Vi Bokar, Krokar och Rothar
 9. ESampo
  Litteraturbanken: Rättfärdiggörelsen genom tro ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Rättfärdiggörelsen genom tro ...
 10. Beskrivning
  ... författarskap som från år 2014 ska inkorporeras i Litteraturbanken. (Svenska Vitterhetssamfundet) - - - ”Äntligen stod ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Gösta Berlings saga (EPUB ...
Ladda fler resultat (Romaner)

Diktsamlingar (fler än 10)

 1. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Brokiga iakttagelser (PDF)
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Brokiga iakttagelser (PDF)
 2. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Septemberlyran (PDF)
 3. ESampo
  Litteraturbanken: Mot ljuset på bergen (EPUB ...
 4. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Samlade dikter
 5. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Du land (PDF)
 6. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Brudskaran (PDF)
 7. ESampo
  Gutenberg: Skärgårdens vår (EPUB) (Litteraturbanken)
 8. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Dikter, andra samlingen (PDF)
 9. ESampo
  Litteraturbanken: Fredmans epistlar (faksimil)
 10. ESampo
  Litteraturbanken: Hundarna (EPUB)
Ladda fler resultat (Diktsamlingar)

Novellsamlingar (fler än 10)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: Fattigt folk I (EPUB)
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Fattigt folk II (EPUB)
  ESampo
  Litteraturbanken: Fattigt folk II (EPUB)
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Fattigt folk I (EPUB)
 2. ESampo
  Litteraturbanken: Svenska öden och äfventyr ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Svenska öden och äfventyr ...
 3. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: I nyländska stugor, andra samlinge ...
 4. ESampo
  Litteraturbanken: Det var icke verklighet (EPUB)
 5. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Den segrande Eros
 6. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Österut (PDF ...
 7. ESampo
  Litteraturbanken: Ur funktion
 8. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Hemma: skildringar från Östra Finland (PD ...
 9. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Dolda makter (PDF)
 10. ESampo
  Litteraturbanken: Historiska miniatyrer
Ladda fler resultat (Novellsamlingar)

Noveller (3)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: Sensitiva amorosa (EPUB)
 2. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Den gåtfulle dubbelgångaren (PD ...
 3. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Armas Fager

Pjäser, samlingar (4)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: Ungdomsdramer 1 (EPUB)
  ESampo
  Litteraturbanken: Ungdomsdramer 2 (EPUB)
 2. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Den röde André (PD ...
 3. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Fyra dramatiska småstycken (EPUB ...
 4. ESampo
  Litteraturbanken: Tidig dramatik (EPUB)

Pjäser (fler än 10)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: Agamemnon (EPUB)
 2. ESampo
  Litteraturbanken: Affärer (EPUB ...
 3. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Bror och syster (PDF)
 4. ESampo
  Gutenberg: Daniel Hjort (Litteraturbanken)
 5. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Dynastin Peterberg (PDF)
 6. ESampo
  Litteraturbanken: Orfeus och Eurydike
 7. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Friaren från landet (PDF ...
 8. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Natt och dag (PDF)
 9. ESampo
  Litteraturbanken: Samlade Verk 27. Fadren. Fröken Julie. Fordringsägare ...
 10. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Den stora rollen
Ladda fler resultat (Pjäser)

Bilderböcker (4)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: Prinsarnes blomsteralfabet
 2. ESampo
  Litteraturbanken: Pelle Snygg och barnen i Snaskeby
 3. ESampo
  Litteraturbanken: Lille Viggs äventyr på julaft ...
 4. ESampo
  Litteraturbanken: Kattresan

Samlingsverk (fler än 10)

 1. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Dramatiska dikter (PDF)
 2. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Efter kvällsbrise ...
 3. ESampo
  Litteraturbanken: Vers och Varia
 4. ESampo
  Litteraturbanken: Likt och olikt
 5. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Återske ...
 6. ESampo
  Litteraturbanken: Landskapet med den dubbla skuggan
 7. ESampo
  Litteraturbanken: Teckningar utur hvardagslifvet (EPUB)
 8. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Charader (PDF)
 9. ESampo
  Gutenberg: Det nya riket (Litteraturbanken)
Ladda fler resultat (Samlingsverk)

Aforismer, samlingar (1)

 1. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Brokiga iakttagelser (PDF)
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Brokiga iakttagelser (PDF)

Kåserier, samlingar (1)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: En hvar sin egen professor

Essäer, samlingar (3)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: Likt och olikt
 2. ESampo
  Litteraturbanken: Tidiga fanfarer (EPUB)
 3. ESampo
  Litteraturbanken: Ny generation (EPUB)

Folkdikter, samlingar (1)

 1. ESampo
  Gutenberg: Odysseia (Litteraturbanken)

Faktaböcker (2)

 1. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: En patriot utan fosterland