Sökning

Person, författare eller annan upphovsman (fler än 10)

 1. Mera information på nätet
  Litteraturbanken.se
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken
 2. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 3. Källor och hänvisningar
  litteraturbanken.se
 4. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 5. Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken
 6. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 7. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 8. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 9. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 10. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
Ladda fler resultat (Person, författare eller annan upphovsman)

Romaner (fler än 10)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 2 (P ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 3 (P ...
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 3 (P ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 1 (P ...
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 2 (P ...
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 1 (P ...
 2. ESampo
  Litteraturbanken: Jerusalem 1, I det heliga landet (EPUB)
  ESampo
  Litteraturbanken: Jerusalem 2, I Dalarne (EPUB)
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Jerusalem 1, I det heliga landet (EPUB)
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Jerusalem 2, I Dalarne (EPUB)
 3. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Kvinnoregemente: roman från finska landsbygden - 1 (PDF ...
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Kvinnoregemente: roman från finska landsbygden - 2 (PDF ...
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Kvinnoregemente: roman från finska landsbygden - 1 (PDF ...
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Kvinnoregemente: roman från finska landsbygden - 2 (PDF ...
 4. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Barndomsvänner: ett nutidsöde - Del ...
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Barndomsvänner: ett nutidsöde - Del ...
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Barndomsvänner: ett nutidsöde - Del 2 (PD ...
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Barndomsvänner: ett nutidsöde - Del 2 (PD ...
 5. ESampo
  Litteraturbanken: Kvartetten, som sprängdes. Senare delen (EPUB ...
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Kvartetten, som sprängdes. Senare delen (EPUB ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Kvartetten, som sprängdes. Förra delen (EPU ...
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Kvartetten, som sprängdes. Förra delen (EPU ...
 6. Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Money: en amerikansk roman - I (PDF)
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Money: en amerikansk roman - I (PDF)
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Money: en amerikansk roman - II (PDF)
 7. ESampo
  Litteraturbanken: Gösta Berlings saga (EPUB ...
  Beskrivning
  ... författarskap som från år 2014 ska inkorporeras i Litteraturbanken. (Svenska Vitterhetssamfundet) - - - ”Äntligen stod ...
 8. ESampo
  Gutenberg: Vi Bookar, Krokar och Rothar (Litteraturbanken)
  ESampo
  Litteraturbanken: Vi Bokar, Krokar och Rothar
 9. ESampo
  Litteraturbanken: Den siste atenaren (EPUB)
  ESampo
  Gutenberg: Den siste atenaren (Litteraturbanken)
 10. ESampo
  Gutenberg: Det går an (Litteraturbanken)
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Det går an (faksimil ...
Ladda fler resultat (Romaner)

Diktsamlingar (fler än 10)

 1. Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Brokiga iakttagelser (PDF)
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Brokiga iakttagelser (PDF)
 2. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Dikter 1843
 3. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Dikter (PDF)
 4. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Dikter, andra samlingen (PDF)
 5. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Lyrik
 6. ESampo
  Litteraturbanken: Vårt kattliv timma ...
 7. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Samlade dikter
 8. ESampo
  Litteraturbanken: Flyende spegel
 9. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Laureatus (PDF)
 10. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Dikter, tredje samlingen
Ladda fler resultat (Diktsamlingar)

Novellsamlingar (fler än 10)

 1. Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Fattigt folk I (EPUB)
  ESampo
  Litteraturbanken: Fattigt folk I (EPUB)
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Fattigt folk II (EPUB)
  ESampo
  Litteraturbanken: Fattigt folk II (EPUB)
 2. ESampo
  Litteraturbanken: Svenska öden och äfventyr ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Svenska öden och äfventyr ...
 3. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: De skymda ljusen (PDF)
 4. ESampo
  Litteraturbanken: Historietter
 5. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Den segrande Eros
 6. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Perdita och andra noveller
 7. ESampo
  Gutenberg: I vårbrytningen (Litteraturbanken)
 8. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Byberättelser, tredje samlinge ...
 9. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Byberättelse ...
 10. ESampo
  Litteraturbanken: Resan till Rom (EPUB)
Ladda fler resultat (Novellsamlingar)

Noveller (3)

 1. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Armas Fager
 2. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Den gåtfulle dubbelgångaren (PD ...
 3. ESampo
  Litteraturbanken: Sensitiva amorosa (EPUB)

Pjäser, samlingar (4)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: Ungdomsdramer 2 (EPUB)
  ESampo
  Litteraturbanken: Ungdomsdramer 1 (EPUB)
 2. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Den röde André (PD ...
 3. ESampo
  Litteraturbanken: Tidig dramatik (EPUB)
 4. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Fyra dramatiska småstycken (EPUB ...

Pjäser (fler än 10)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: Orfeus och Eurydike
 2. ESampo
  Litteraturbanken: Affärer (EPUB ...
 3. ESampo
  Litteraturbanken: Gertrud
 4. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Dynastin Peterberg (PDF)
 5. ESampo
  Litteraturbanken: Agamemnon (EPUB)
 6. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Galgmannen (PDF)
 7. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Arbetarens hustru (PDF)
 8. ESampo
  Den tokroliga dagen eller Figaros bröllop (Litteraturbanken)
 9. ESampo
  Gutenberg: Daniel Hjort (Litteraturbanken)
 10. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Judith och Holofernes (PDF)
Ladda fler resultat (Pjäser)

Bilderböcker (4)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: Kattresan
 2. ESampo
  Litteraturbanken: Pelle Snygg och barnen i Snaskeby
 3. ESampo
  Litteraturbanken: Prinsarnes blomsteralfabet
 4. ESampo
  Litteraturbanken: Lille Viggs äventyr på julaft ...

Samlingsverk (fler än 10)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: En skälmroman ; Döda fall ...
 2. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Efter kvällsbrise ...
 3. ESampo
  Litteraturbanken: Teckningar utur hvardagslifvet (EPUB)
 4. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Återske ...
 5. ESampo
  Gutenberg: Det nya riket (Litteraturbanken)
 6. ESampo
  Litteraturbanken: Vers och Varia
 7. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Dramatiska dikter (PDF)
 8. ESampo
  Litteraturbanken: Likt och olikt
 9. ESampo
  Litteraturbanken: Dikter på vers och prosa/ Sömngångarnätter på vakna ...
Ladda fler resultat (Samlingsverk)

Aforismer, samlingar (1)

 1. Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Brokiga iakttagelser (PDF)
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Brokiga iakttagelser (PDF)

Kåserier, samlingar (1)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: En hvar sin egen professor

Essäer, samlingar (3)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: Tidiga fanfarer (EPUB)
 2. ESampo
  Litteraturbanken: Ny generation (EPUB)
 3. ESampo
  Litteraturbanken: Likt och olikt

Folkdikter, samlingar (1)

 1. ESampo
  Gutenberg: Odysseia (Litteraturbanken)

Faktaböcker (2)

 1. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: En patriot utan fosterland