Sökning

Person, författare eller annan upphovsman (fler än 10)

 1. Mera information på nätet
  Litteraturbanken.se
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken
 2. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 3. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 4. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 5. Mera information på nätet
  Verk i Litteraturbanken
 6. Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken
 7. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 8. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 9. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 10. Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken
Ladda fler resultat (Person, författare eller annan upphovsman)

Romaner (fler än 10)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 1 (P ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 2 (P ...
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 2 (P ...
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 1 (P ...
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 3 (P ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 3 (P ...
 2. ESampo
  Litteraturbanken: Kvartetten, som sprängdes. Förra delen (EPU ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Kvartetten, som sprängdes. Senare delen (EPUB ...
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Kvartetten, som sprängdes. Senare delen (EPUB ...
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Kvartetten, som sprängdes. Förra delen (EPU ...
 3. Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Jerusalem 1, I det heliga landet (EPUB)
  ESampo
  Litteraturbanken: Jerusalem 1, I det heliga landet (EPUB)
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Jerusalem 2, I Dalarne (EPUB)
  ESampo
  Litteraturbanken: Jerusalem 2, I Dalarne (EPUB)
 4. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Barndomsvänner: ett nutidsöde - Del 2 (PD ...
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Barndomsvänner: ett nutidsöde - Del ...
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Barndomsvänner: ett nutidsöde - Del 2 (PD ...
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Barndomsvänner: ett nutidsöde - Del ...
 5. Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Kvinnoregemente: roman från finska landsbygden - 2 (PDF ...
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Kvinnoregemente: roman från finska landsbygden - 2 (PDF ...
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Kvinnoregemente: roman från finska landsbygden - 1 (PDF ...
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Kvinnoregemente: roman från finska landsbygden - 1 (PDF ...
 6. Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Money: en amerikansk roman - I (PDF)
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Money: en amerikansk roman - I (PDF)
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Money: en amerikansk roman - II (PDF)
 7. ESampo
  Gutenberg: Det går an (Litteraturbanken)
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Det går an (faksimil ...
 8. ESampo
  Litteraturbanken: Gösta Berlings saga (EPUB ...
  Beskrivning
  ... författarskap som från år 2014 ska inkorporeras i Litteraturbanken. (Svenska Vitterhetssamfundet) - - - ”Äntligen stod ...
 9. ESampo
  Litteraturbanken: Den siste atenaren (EPUB)
  ESampo
  Gutenberg: Den siste atenaren (Litteraturbanken)
 10. ESampo
  Litteraturbanken: Rättfärdiggörelsen genom tro ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Rättfärdiggörelsen genom tro ...
Ladda fler resultat (Romaner)

Diktsamlingar (fler än 10)

 1. Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Brokiga iakttagelser (PDF)
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Brokiga iakttagelser (PDF)
 2. ESampo
  Litteraturbanken: Vårt kattliv timma ...
 3. ESampo
  Litteraturbanken: Ord i natten (EPUB)
 4. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Brudskaran (PDF)
 5. ESampo
  Litteraturbanken: Sett och återbörd ...
 6. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Samlade dikter
 7. ESampo
  Litteraturbanken: Röster ur tingen (EPUB ...
 8. ESampo
  Litteraturbanken: Fridas bok
 9. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Bylåtar och strängasp ...
 10. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Dikter, första samlinge ...
Ladda fler resultat (Diktsamlingar)

Novellsamlingar (fler än 10)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: Fattigt folk II (EPUB)
  ESampo
  Litteraturbanken: Fattigt folk I (EPUB)
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Fattigt folk II (EPUB)
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Fattigt folk I (EPUB)
 2. ESampo
  Litteraturbanken: Svenska öden och äfventyr ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Svenska öden och äfventyr ...
 3. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Byberättelser, fjärde samling ...
 4. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Byberättelse ...
 5. ESampo
  Gutenberg: Noveller (Litteraturbanken) (EPUB)
 6. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Hemkomsten och andra noveller (PDF)
 7. ESampo
  Litteraturbanken: Historietter
 8. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: I nyländska stugor, andra samlinge ...
 9. ESampo
  Litteraturbanken: Loewenhistorier
 10. Mera information på nätet
  Gutenberg: Teckningar och drömmar (Litteraturbanken)
Ladda fler resultat (Novellsamlingar)

Noveller (3)

 1. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Armas Fager
 2. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Den gåtfulle dubbelgångaren (PD ...
 3. ESampo
  Litteraturbanken: Sensitiva amorosa (EPUB)

Pjäser, samlingar (4)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: Ungdomsdramer 2 (EPUB)
  ESampo
  Litteraturbanken: Ungdomsdramer 1 (EPUB)
 2. ESampo
  Litteraturbanken: Tidig dramatik (EPUB)
 3. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Den röde André (PD ...
 4. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Fyra dramatiska småstycken (EPUB ...

Pjäser (fler än 10)

 1. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Bror och syster (PDF)
 2. ESampo
  Gutenberg: Daniel Hjort (Litteraturbanken)
 3. ESampo
  Litteraturbanken: Gertrud
 4. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Natt och dag (PDF)
 5. ESampo
  Den tokroliga dagen eller Figaros bröllop (Litteraturbanken)
 6. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Ödla ...
 7. ESampo
  Litteraturbanken: Samlade Verk 27. Fadren. Fröken Julie. Fordringsägare ...
 8. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Judith och Holofernes (PDF)
 9. ESampo
  Litteraturbanken: Aftonstjärna ...
 10. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Arbetarens hustru (PDF)
Ladda fler resultat (Pjäser)

Bilderböcker (4)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: Pelle Snygg och barnen i Snaskeby
 2. ESampo
  Litteraturbanken: Lille Viggs äventyr på julaft ...
 3. ESampo
  Litteraturbanken: Kattresan
 4. ESampo
  Litteraturbanken: Prinsarnes blomsteralfabet

Samlingsverk (fler än 10)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: Landskapet med den dubbla skuggan
 2. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Dramatiska dikter (PDF)
 3. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Charader (PDF)
 4. ESampo
  Litteraturbanken: Teckningar utur hvardagslifvet (EPUB)
 5. ESampo
  Litteraturbanken: En skälmroman ; Döda fall ...
 6. ESampo
  Gutenberg: Det nya riket (Litteraturbanken)
 7. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Efter kvällsbrise ...
 8. ESampo
  SLS: Naturens Bok och Boken om Vårt Land (PDF) (Litteraturbanken)
Ladda fler resultat (Samlingsverk)

Aforismer, samlingar (1)

 1. Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Brokiga iakttagelser (PDF)
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Brokiga iakttagelser (PDF)

Kåserier, samlingar (1)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: En hvar sin egen professor

Essäer, samlingar (3)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: Tidiga fanfarer (EPUB)
 2. ESampo
  Litteraturbanken: Ny generation (EPUB)
 3. ESampo
  Litteraturbanken: Likt och olikt

Folkdikter, samlingar (1)

 1. ESampo
  Gutenberg: Odysseia (Litteraturbanken)

Faktaböcker (2)

 1. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: En patriot utan fosterland