Sökning

Person, författare eller annan upphovsman (fler än 10)

 1. Källor och hänvisningar
  ... Finländska gestalter II (Ekenäs Tryckeri, 1976) Suomen kirjailijat / Finlands författare 1809−1916 (Suomalaisen Kirjallisuuden ...
  Yrke
  lärare
  Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
  Yrke
  författare
  Biografiska uppgifter
  ... Finsk tidskrift. 1. halfåret 1914, 375-378 Suomen kirjailijat = Finlands författare 1809-1916. – 1993, 214 Uppslagsverket ...
 2. Mera uppgifter om författarens verk
  ... dikt /Runo Pohjanmaalla (m.fl. författare) (Pohjanmaan kirjailijat ry /Svenska Österbottens litteraturförening, 1977) PS. = Poesi ...
  Yrke
  författare
  Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
  Yrke
  lärare
  Yrke
  lektorer (lärare)
 3. Yrke
  författare
  Källor och hänvisningar
  ... 1945 (Svenska folkskolans vänner, 1945) Suomen kirjailijat / Finlands författare 1809−1916 (Suomalaisen Kirjallisuuden ...
  Yrke
  lärare
  Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 4. Källor och hänvisningar
  Finlandssvenska kvinnor skriver (Schildts, 1985) Suomen kirjailijat / Finlands författare 1945–1980 (Suomalaisen Kirjallisuuden ...
  Yrke
  lärare
  Yrke
  författare
  Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 5. Källor och hänvisningar
  ... författarporträtt (Scriptum, 2007) Suomen kirjailijat / Finlands författare 1917−1944 (Suomalaisen Kirjallisuuden ...
  Yrke
  författare
  Yrke
  lärare
  Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 6. Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
  Yrke
  lärare
  Yrke
  författare
  Källor och hänvisningar
  Suomen kirjailijat / Finlands författare 1917–1944 (Suomalaisen Kirjallisuuden ...
 7. Källor och hänvisningar
  ... Åsa: Hur flickor blir kloka (Schildts, 1987) Suomen kirjailijat / Finlands författare 1945−1980 (Suomalaisen Kirjallisuuden ...
  Yrke
  författare
  Yrke
  lärare
  Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 8. Källor och hänvisningar
  I rågens rike 1994 (Vörå kommun) Suomen kirjailijat / Finlands författare 1917−1944 (Suomalaisen Kirjallisuuden ...
  Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
  Yrke
  författare
  Yrke
  lärare
 9. Yrke
  lärare
  Mera information på nätet
  Kirjailijat Oulussa
  Källor och hänvisningar
  ... Del 10 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007) Suomen kirjailijat / Finlands författare 1809−1916 (Suomalaisen Kirjallisuuden ...
  Yrke
  författare
 10. Yrke
  författare
  Källor och hänvisningar
  ... (Kyrkohistoriska arkivet, Åbo Akademi, 1999) Suomen kirjailijat / Finlands författare 1917−1944 (Suomalaisen Kirjallisuuden ...
  Yrke
  lärare
  Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
Ladda fler resultat (Person, författare eller annan upphovsman)

Romaner (fler än 10)

 1. ämnesordskedjor
  uppskattning : författare
  Personer, aktörer
  lärare
  Personer, aktörer
  författare
 2. Personer, aktörer
  författare
  Personer, aktörer
  lärare
 3. Personer, aktörer
  författare
  Personer, aktörer
  lärare
 4. Personer, aktörer
  lärare
  Personer, aktörer
  författare
 5. Personer, aktörer
  författare
  Personer, aktörer
  lärare
 6. Personer, aktörer
  lärare
  Personer, aktörer
  författare
 7. Personer, aktörer
  lärare
  Personer, aktörer
  författare
 8. ämnesordskedjor
  kärleksförhållande : lärare : elever
  Personer, aktörer
  författare
 9. Personer, aktörer
  lärare
  Personer, aktörer
  författare
 10. Personer, aktörer
  författare
  Personer, aktörer
  lärare
Ladda fler resultat (Romaner)

Samlingsverk (2)

 1. Personer, aktörer
  författare
  Personer, aktörer
  lärare
 2. Personer, aktörer
  lärare
  Mera information på nätet
  Kirjailijat Oulussa/Sata muistelmaa Pohjanmaalta

Faktaböcker (1)

 1. Personer, aktörer
  lärare
  Personer, aktörer
  författare