Sökning

Person, författare eller annan upphovsman (4)

 1. Pris, utmärkelser
  Statspriset för ungdomslitteratur: 1970
  Mera information på nätet
  Utbildningsstyrelsen: Möt finlandssvenska författar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  sagor (skönlitteratur ...
  Landskapsområde
  Finlandssvenska författar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska barnboksförfattar ...
  Pris, utmärkelser
  Statspriset för ungdomslitteratur: 1987
 2. ämnesord eller beskrivande nyckelord
  barnlitteratur
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  finlandssvensk litteratur
  Landskapsområde
  Finlandssvenska författar ...
 3. Pris, utmärkelser
  Statspriset för ungdomslitteratur: 1973
  Pris, utmärkelser
  Statspriset för ungdomslitteratur: 1975
  Landskapsområde
  Finlandssvenska författar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska barnboksförfattar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  sagor (skönlitteratur ...
 4. ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska barnboksförfattar ...
  Landskapsområde
  Finlandssvenska författar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  sagor (skönlitteratur ...
  Pris, utmärkelser
  Statspriset för ungdomslitteratur: 1971

Romaner (fler än 10)

 1. Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  thrillers (litteratur)
  Mera information på nätet
  Den finlandssvenska läsambassadör ...
  Beskrivning
  ... ambivalens – samtidigt livsbejakande och livshotande. Den finlandssvenska läsambassadören har arbetat fram ett material för hur man ...
  Genre
  ungdomslitteratur
 2. Genre
  barnlitteratur
  Genre
  skönlitteratu ...
  Beskrivning
  ... lyfter hon fram en historisk tid som sällan behandlats inom finlandssvensk barnlitteratur. ...
  Genre
  finlandssvensk litteratur
 3. Beskrivning
  ... Börja läsa-serien är den första i sitt slag inom finlandssvensk litteratur. Böckerna Mormor Mai, Kevins lag och Vim och ...
  Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  skönlitteratu ...
  Genre
  barnlitteratur
 4. Genre
  skönlitteratu ...
  Genre
  thrillers (litteratur)
  Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  ungdomslitteratur
 5. Genre
  barnlitteratur
  Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  sagor (skönlitteratur ...
  Beskrivning
  En finlandssvensk klassiker som kom ut första gången år 1956 och sedan dess ...
 6. Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  skönlitteratu ...
  Genre
  ungdomslitteratur
 7. Genre
  barnlitteratur
  Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  skönlitteratu ...
 8. Genre
  barnlitteratur
  Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  skönlitteratu ...
 9. Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  ungdomslitteratur
  Genre
  thrillers (litteratur)
 10. Genre
  sagor (skönlitteratur ...
  Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  barnlitteratur
Ladda fler resultat (Romaner)

Diktsamlingar (fler än 10)

 1. Genre
  skönlitteratu ...
  Genre
  barnlitteratur
  Genre
  finlandssvensk litteratur
 2. Genre
  skönlitteratu ...
  Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  barnlitteratur
 3. Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  skönlitteratu ...
  Genre
  barnlitteratur
 4. Genre
  barnlitteratur
  Genre
  finlandssvensk litteratur
 5. Genre
  ungdomslitteratur
  Genre
  finlandssvensk litteratur
 6. Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  barnlitteratur
 7. Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  barnlitteratur
 8. Genre
  barnlitteratur
  Genre
  finlandssvensk litteratur
 9. Genre
  barnlitteratur
  Genre
  finlandssvensk litteratur
 10. Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  barnlitteratur
Ladda fler resultat (Diktsamlingar)

Novellsamlingar (10)

 1. Genre
  sagor (skönlitteratur ...
  Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  barnlitteratur
 2. Genre
  ungdomslitteratur
  Genre
  sagor (skönlitteratur ...
  Genre
  finlandssvensk litteratur
 3. Genre
  sagor (skönlitteratur ...
  Genre
  barnlitteratur
  Genre
  ungdomslitteratur
  Genre
  finlandssvensk litteratur
  Pris
  Statspriset för ungdomslitteratur: 1987
 4. Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  barnlitteratur
 5. Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  ungdomslitteratur
 6. Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  ungdomslitteratur
 7. Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  barnlitteratur
 8. Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  barnlitteratur
 9. Genre
  ungdomslitteratur
  Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  barnlitteratur
 10. Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  ungdomslitteratur

Noveller (fler än 10)

 1. Genre
  barnlitteratur
  Genre
  finlandssvensk litteratur
 2. Genre
  barnlitteratur
  Genre
  finlandssvensk litteratur
 3. Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  barnlitteratur
 4. Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  barnlitteratur
 5. Genre
  barnlitteratur
  Genre
  finlandssvensk litteratur
 6. Genre
  barnlitteratur
  Genre
  finlandssvensk litteratur
 7. Genre
  barnlitteratur
  Genre
  finlandssvensk litteratur
 8. Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  barnlitteratur
 9. Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  barnlitteratur
 10. Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  barnlitteratur
Ladda fler resultat (Noveller)

Sagor, samlingar (fler än 10)

 1. Genre
  sagor (skönlitteratur ...
  Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  barnlitteratur
  Undertitel
  äldre finlandssvenska sagor
 2. Genre
  ungdomslitteratur
  Genre
  sagor (skönlitteratur ...
  Genre
  barnlitteratur
  Genre
  skönlitteratu ...
  Genre
  finlandssvensk litteratur
 3. Genre
  sagor (skönlitteratur ...
  Genre
  barnlitteratur
  Genre
  finlandssvensk litteratur
 4. Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  barnlitteratur
  Genre
  sagor (skönlitteratur ...
 5. Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  sagor (skönlitteratur ...
  Genre
  barnlitteratur
 6. Genre
  sagor (skönlitteratur ...
  Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  barnlitteratur
 7. Genre
  sagor (skönlitteratur ...
  Genre
  barnlitteratur
  Genre
  finlandssvensk litteratur
 8. Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  sagor (skönlitteratur ...
  Genre
  barnlitteratur
 9. Genre
  barnlitteratur
  Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  sagor (skönlitteratur ...
 10. Genre
  sagor (skönlitteratur ...
  Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  ungdomslitteratur
  Genre
  barnlitteratur
Ladda fler resultat (Sagor, samlingar)

Sagor (6)

 1. Genre
  sagor (skönlitteratur ...
  Genre
  barnlitteratur
  Genre
  finlandssvensk litteratur
 2. Genre
  sagor (skönlitteratur ...
  Genre
  barnlitteratur
  Genre
  finlandssvensk litteratur
 3. Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  sagor (skönlitteratur ...
  Genre
  barnlitteratur
 4. Genre
  barnlitteratur
  Genre
  sagor (skönlitteratur ...
  Genre
  finlandssvensk litteratur
 5. Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  barnlitteratur
 6. Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  barnlitteratur

Tecknade serier, album (6)

 1. Genre
  barnlitteratur
  Genre
  finlandssvensk litteratur
 2. Genre
  barnlitteratur
  Genre
  finlandssvensk litteratur
 3. Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  barnlitteratur
 4. Genre
  barnlitteratur
  Genre
  finlandssvensk litteratur
 5. Genre
  barnlitteratur
  Genre
  finlandssvensk litteratur
 6. Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  barnlitteratur

Pjäser, samlingar (2)

 1. Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  ungdomslitteratur
 2. Genre
  ungdomslitteratur
  Genre
  finlandssvensk litteratur

Bilderböcker (fler än 10)

 1. Genre
  sagor (skönlitteratur ...
  Genre
  barnlitteratur
  Genre
  finlandssvensk litteratur
 2. Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  barnlitteratur
  Genre
  sagor (skönlitteratur ...
 3. Genre
  barnlitteratur
  Genre
  skönlitteratu ...
  Genre
  finlandssvensk litteratur
 4. Genre
  barnlitteratur
  Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  skönlitteratu ...
 5. Genre
  skönlitteratu ...
  Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  barnlitteratur
 6. Genre
  barnlitteratur
  Genre
  sagor (skönlitteratur ...
  Genre
  finlandssvensk litteratur
 7. Genre
  sagor (skönlitteratur ...
  Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  barnlitteratur
 8. Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  skönlitteratu ...
  Genre
  barnlitteratur
 9. Genre
  barnlitteratur
  Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  sagor (skönlitteratur ...
 10. Genre
  sagor (skönlitteratur ...
  Genre
  barnlitteratur
  Genre
  finlandssvensk litteratur
Ladda fler resultat (Bilderböcker)

Samlingsverk (8)

 1. YKL-klassifikation
  Finlandssvensk litteraturhistoria och forskning i finlandssvensk litteratur
  YKL-klassifikation
  Barn- och ungdomslitteraturens historia. Forskning i barn- och ungdomslitteratur
  Genre
  barnlitteratur
  Genre
  ungdomslitteratur
  Genre
  skönlitteratu ...
  Genre
  finlandssvensk litteratur
 2. Genre
  barnlitteratur
  Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  sagor (skönlitteratur ...
 3. Genre
  barnlitteratur
  Genre
  sagor (skönlitteratur ...
  Genre
  finlandssvensk litteratur
 4. Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  barnlitteratur
 5. Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  ungdomslitteratur
 6. Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  ungdomslitteratur
 7. Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  barnlitteratur
 8. Genre
  finlandssvensk litteratur
  Genre
  barnlitteratur

Faktaböcker (1)

 1. Genre
  barnlitteratur
  Genre
  finlandssvensk litteratur
  Personer, aktörer
  finlandssvenskar
  Genre
  ungdomslitteratur