Tema-artiklar

27.3.2018
På det tidiga 1920-talet kämpade Finland ännu med problem som hade att göra med inledningsfasen av självständigheten. Folket drabbades av en ekonomisk recession och av sjukdomsepidemier. Så småningom började ekonomin dock återhämta sig och landet bli mera välbärgad. För Finland var 1920-talet ett viktigt årtionde då man med hjälp av sociala reformer strävade efter att ena det tudelade folket...
31.10.2017
Först omkring 1975 blev andelen av befolkningen som levde på landsbygden en minoritet i Finland. Till detta bidrog den omfattande emigrationen under 1960- och 1970-talen. 100 000-tals människor från överallt i Finland sökte sig i huvudsak till Sverige vars snabbt växande industri behövde arbetskraft. Detta kan, enligt Trygve Söderling, sägas bekräfta och förnya de gamla banden mellan de två...
31.10.2017
1960-talet innebar stora förändringar i Finland. Tack vare att ekonomin skjuter upp börjar allt flera söka sig till städerna, vilket leder till massflytt inom landet. Industrialiseringens ökning leder till att lantbruket lider och landsbygden minskar. Massflytt sker också till Sverige, närmare sagt Stockholm, Göteborg och Malmö. Åren 1968-1969 flyttar ca 40 000 finländare per år till Sverige. I...
31.10.2017
Från krigen till andra republiken 1940-talet var ett exceptionellt decennium som helt präglades av Världskriget och Finlands två egna krig och deras efterverkningar. Krigstillstånd betydde att staten bedrev en omfattande censurverksamhet och en centraliserad styrning inom samhällslivets alla områden. Oppositionens möjligheter att verka hindrades helt och staten bevakade medborgarna också med...
31.10.2017
Modernistisk prosa föddes i skärningspunkterna mellan det moderna och det traditionella. Även beträffande prosalitteraturen betydde detta ett normbrott både i formligt och innehållsmässigt avseende. En vägvisare och modernistisk pionjär inom prosalitteraturen var författaren Hagar Olsson som växte upp i det mångkulturella Viborg. Hagar Olsson (1893-1978) Hagar Olsson debut Lars Thorman och döden...
31.10.2017
Mellankrigstiden har i Finland i efterhand kallats för ”första republiken”. Efter att Prins Friedrich Karl av Hessen avsagt sig tronen 1918 började en instabil och plågsam utveckling av den nya nationen och dess institutioner. Det misslyckade och brutalt krossade revolutionsförsöket hade lämnat djupa sår i den nationella identiteten och omöjliggjort bearbetningen av det nationella traumat för en...
3.12.2017
Folklivsskildringen var den dominerade genren hos den författargeneration som debuterade kring sekelskiftet. Folklivsskildringen kännetecknas bland annat av en närhet till naturen, en demokratisk människosyn, och ett krav på social rättvisa. Huvudpersonerna är osociala individualister, och böckerna innehåller såväl humor som realism. Redan vid sekelskiftet, och i synnerhet omedelbart efter...
31.10.2017
Poeter, dagdrivare och den nya kvinnan   Vid sekelskiftet uppstod en ny poetgeneration som gynnades av att poesin hade blivit mer allmännare och användes i betydligt fler uppgifter än tidigare. Formligt var den dock inte nybildande och hade den rikssvenska bundna verskonsten som måttstock. Representanter för denna generation är bl.a. Arvid Mörne, Hjalmar Procopé, Bertel Gripenberg, Ragnar...
6.2.2017
Yle utmanar dig at delta i den finlandssvenska läsutmaningen. Tilläggsuppgifter finns på Yles artikeln: Klarar du av den finlandssvenska läsutmaningen? Den är mycket enkel. Du deltar genom att dela YLEs artikeln och läsa månadens bok. Använd #fisvläsutmaningen2017 på sociala medier.   Januari: En gul bok. Februari: Något som gör dig upphetsad. Mars: En levande nobelpristagare. April: En inhemsk...
6.2.2017
Helmets läsutmaning är här igen! Redan för tredje gången utmanar Helmet-biblioteken till ett lekfullt läsprojekt som räcker hela året. Liksom förr består det kommande årets utmaning av femtio olika sätt att välja ny läsning. Listan för år 2017 har gjorts på basen av förslag från personer som antagit de föregående läsutmaningarna. Finland 100 år som självständigt land fungerade som en särskild...
3.3.2016
HelMets läsutmaning år 2015 var mycket populär, så vi blev inspirerade att fortsätta. Här kommer  en ny lista med läsutmaningar för år 2016. Liksom förra året består utmaningen av 50 olika sätt att välja sig ny läsning. Listan är gjord på basen av förslag från läsare och från bibliotekens personal. Vårt mål är att ge nya infallsvinklar, att inspirera och överraska. Läsutmaningen är en inbjudan...
28.11.2019
Du vet väl om att även du kan skapa bokhyllor i Boksampo? För att komma igång behöver du bara registrera dig som användare (Skapa ett konto) och logga in. Du kan publicera dina bokhyllor så att också andra användare kan se dem. Dessa hyllor visas som en lista på din sida. På ingångssidan hittar du bokhyllor som har skapats av administratörerna för Boksampo (Boktipshyllor) och övriga läsare (...
19.12.2014
Hur kan man fylla sitt liv med att skapa läslust? Dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad i år efter år. Hur kan inspirationsarbete ständigt kännas lika lockande, tillfredställande och viktigt? Naturligtvis stimulerar de tydliga resultaten, de goda mötena, känslan av att ens arbete har betydelse och gör skillnad. Följ Agneta Möller-Salmelas arbete i bloggen läseambassadören i Läslust...
11.6.2014
I Boksampo finns en ny bokbloggssida med de senaste uppdateringarna från ett antal svenskspråkiga bokbloggar. Via Boksampo kan du också själv beställa bokbloggarnas senaste uppdateringar som RSS-flöde. Du vet väl om att man i Boksampo också kan göra egna bokhyllor, som t.ex. kan användas av bokcirklar för att samla de böcker man läser.
10.10.2011
Litteratur från de nordiska länderna är ett av årets teman på Åbo bokmässa. Vid bokmässan deltar två norska författare som är välkända för de finländska läsarna: Karl Ove Knausgård och Erlend Loe. Knausgård har rönt stora framgångar med sin autofiktiva, självutlämnande romansvit Min Kamp. Sviten utgörs av sex delar, varav den tredje utkommer på svenska under hösten. Erlend Loe slog igenom med...

Pages