Tema-artiklar

16.1.2019
Helmets läsutmaning publiceras redan för femte gången. Läsutmaningen är ett lekfullt läsprojekt som räcker hela året. Du får 50 olika sätt att hitta något nytt att läsa. Välkommen med på en upptäcktsfärd i litteraturen! Målet med läsutmaningen är att ge nya perspektiv, att inspirera och överraska. Den är en öppen inbjudan till alla.     Helmets läsutmaning 2019 1. På bokens pärm finns...
27.2.2018
Helmets läsutmaning uppmuntrar dig redan för fjärde gången att hitta ny litteratur. Helmets läsutmaning för år 2018 är redan den fjärde i ordningen. Läsutmaningen är ett lekfullt läsprojekt som räcker hela året. Du får 50 olika sätt att hitta något nytt att läsa. Välkommen med på en upptäcktsfärd i litteraturen! De olika delutmaningarna har som förut valts på basen av deltagarnas förslag. En...
2.2.2018
Här finns artiklar och bokhyllor som presenterar finsk och finlandssvensk litteratur under de senaste hundra åren. Artikelserierna är sammanställd av bibliotekarier i Vasa stadsbibliotek och Kaj Lahtinen från Åbo stadsbibliotek.   Artiklar:   En artikelserie om självständighetstidens finländska litteratur och dess upphovsmän sammanställd av Vasa stadsbibliotek:   1910-talet 1920-talet 1930-...
4.12.2017
Man kan som sagt lugnt konstatera att den finlandssvenska romanboomen från 1990-talet fortsatte med oförminskad kraft långt in på det nya årtusendet. Detta kan även betraktas s.a.s. resultatmässigt. Finlandiapriset tilldelades 2005 Bo Carpelan, 2006 Kjell Westö och 2012 Ulla-Lena Lundberg. Westö tilldelades även Nordiska rådets litteraturpris 2014, Robert Åsbacka var nominerad 2009, Erik...
1.12.2017
På 1990-talet byttes konsumtionsfesten till lågkonjunktur. Finland hamnade på sparkur och en allmän frustration spred sig.   Det fanns rikligt med skönlitterär prosa och titlarna ökade konstant. Läsarna hittade sina egna genrer, t.ex. fantasy och kriminalromaner.   Inom prosan blev jag-berättaren populär. De representerades av bl.a. Irja Ranes Talvipuutarha och Harri Tappers Missä kurkien...
31.10.2017
President Kekkonen avgick 1981 på grund av hälsoskäl. I trettio år framåt valde Finland socialdemokratiska presidenter. Detta avspeglade dock kanske mera dragningskraften hos dessa personer än folkflertalets politiska övertygelse. I flera val hade vänstern nämligen metodiskt gått bakåt och efter Samlingspartiets valvinst i riksdagsvalet 1987 bildades, för första gången sedan 1960-talet, en...
31.10.2017
På 80- och 90-talen stod de etablerade författarna Claes Andersson, Tomas Mikael Bäck, Bo Carpelan, Tua Forsström, Lars Huldén, Kurt Högnäs och Gösta Ågren för framträdande poetiska insatser. Carpelan och Huldén som föddes knappa tio år efter det att Finland blev självständigt debuterade som lyriker strax efter andra världskrigets slut respektive i slutet på 50-talet. De på 30-talet födda Högnäs...
3.12.2017
Sextiotalets idéer och vänsterpolitik bestämde långt 1970-talets kulturpolitik. Den traditionella romanen upplevde en ny  guldålder. Hela 1970-talet dominerades av omfattande landskapsepos och romanserier som bevarade landsbygden, bondesamhället och dialekterna som var på väg att försvinna. Eeva Joenpelto var en av den finska litteraturens mest konsekventa samhällsskildrare. Den första delen i...
31.10.2017
1960-talet var en tid av snabb modernisering i Finland. Landet industrialiserades och urbaniserades, kommunikationen förändrades och televisionen blev allt vanligare i de finländska hemmen. Att vänja sig med det nya skapade dock problem för både individen och samhället i allmänhet. Förändringarna speglades även i litteraturen. Författarna radikaliserades och steg upp på barrikaderna bland annat...
31.10.2017
1950-talet var ett återuppbyggandets årtionde i Finland, och man började det omfattande arbetet med att bygga det så kallade välfärdsamhället. Finland hörde till andra världskrigets förlorare och var tvunget att betala stora krigsskadestånd till Sovjetunionen. Efter kriget var sysselsättningsläget emellertid bra, eftersom återuppbyggandet och krigsskadeståndsindustrin behövde mycket arbetskraft....
31.10.2017
Den samhälleliga utvecklingen och ekonomiska tillväxten avbröts när vinterkriget inleddes hösten 1939. Vinterkriget följdes av fortsättningskriget och Lapplandskriget (1941–1944). Efter kriget bevarades samhällsordningen, men en rysk-engelsk kontrollkomission installerade sig i Finland. Krigsslutet innebar att Finland blev tvungen att skaffa bostäder åt folk från de överlåtna områdena och betala...
4.12.2017
1930-talet innebar framsteg och modernitet för Finland. Radioapparaterna och grammofonerna gjorde entré i de finska hemmen och folk lyssnade på radiopjäser och nya "slagdängor". De första inhemska ljudfilmerna – bl.a. Niskavuoren naiset – kom till biograferna, och Finland fick sina första filmstjärnor. Men decenniet förde med sig också lågkonjunktur, nöd, politisk extremism, och till sist ett...
27.3.2018
På det tidiga 1920-talet kämpade Finland ännu med problem som hade att göra med inledningsfasen av självständigheten. Folket drabbades av en ekonomisk recession och av sjukdomsepidemier. Så småningom började ekonomin dock återhämta sig och landet bli mera välbärgad. För Finland var 1920-talet ett viktigt årtionde då man med hjälp av sociala reformer strävade efter att ena det tudelade folket...
31.10.2017
Först omkring 1975 blev andelen av befolkningen som levde på landsbygden en minoritet i Finland. Till detta bidrog den omfattande emigrationen under 1960- och 1970-talen. 100 000-tals människor från överallt i Finland sökte sig i huvudsak till Sverige vars snabbt växande industri behövde arbetskraft. Detta kan, enligt Trygve Söderling, sägas bekräfta och förnya de gamla banden mellan de två...
31.10.2017
1960-talet innebar stora förändringar i Finland. Tack vare att ekonomin skjuter upp börjar allt flera söka sig till städerna, vilket leder till massflytt inom landet. Industrialiseringens ökning leder till att lantbruket lider och landsbygden minskar. Massflytt sker också till Sverige, närmare sagt Stockholm, Göteborg och Malmö. Åren 1968-1969 flyttar ca 40 000 finländare per år till Sverige. I...

Pages