Ryhmä 80

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1981

Teosarvio

Ryhmä 80:n kolmentoista kirjoittajan lukumääräinen paino on runoilijoissa, mutta laadullisesti tuntuu prosaisteilla olevan jännitteisempi ja tiukempi ote kieleen ja maailmaan. Toimituskunta oli suunnannut kutsunsa harrastelijakirjoittajille, ja päämääränä oli koota kirja, "joka näyttää mitä maassa tänään ajatellaan, tehdään, tunnetaan". Aiempiin Ryhmiin verrattuna tästä teoksesta puuttuu uuden ilmaisun etsintä ja kokeilunhalu. Runoissa jäin kaipaamaan sanonnan omailmeisyyttä, napakkuutta, ironiaa ja ehkä myös omaa sanomaakin, mutta päällimmäiseksi tunteeksi jäi kuitenkin arkuus, ympäripyöreys ja vakavanaamaisuus. Kauan kaivattua mitallisen runon uudelleentuloa ei vieläkään näy. Proosassa tyylialue on laajempi, hyrymäisestä toteavasta kerronnasta tyyliteltyyn realismiin asti. Viime syksyn kirjallisuustaistelun nuorisorintama syytti kirjailijoitamme intohimottomasta suhtautumisesta kirjallisuuden perinteeseen. Olivatko he oikeassa?