Vuoret tulivat lähelle

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

7-8/1981

Teosarvio

Bulgarialainen kirjailija esittäytyy meillä kahden kirjan ja Helakukkula-antologian novelliosuuden jälkeen romaanilla, joka tutkii pienen kylän nykyhetkeä hyvin alakuloisesta näkökulmasta: taikausko, julmuus ja piittaamattomuus erottavat ihmisiä edelleen eikä muutosta ole näkyvissä. Raditskov on rakentanut kirjaansa mutkikkaan kuvion, jonka tarkoituksena tuntuu olevan juuri tuon toivottomuuden korostaminen: Vasurilla, tämän hetken 21-vuotiaalla, jonka muistiinpanot ovat teoksen runkona, on edessään sama umpikuja kuin kirjailijalla itsellään, opin ja tiedon suoma näennäinen vapautus, joka ei kuitenkaan tarjoa aseita elää sen enempää pysähtyneessä maalaisyhteisössä kuin kaupungissakaan. Entä kirjoittaminen keinona tulkita ja jäsentää tuota todellisuutta? Ei mitään sekään, sillä kuten Vasuri miettii, jos et kirjoita tapausta nopeasti muistiin, se häipyy nopeasti, jos kirjoitat, se häipyy hitaammin.