Peli

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

10/1981

Teosarvio

Myös tutkijana ja kriitikkona hyvin tunnetun englantilaisen dekkarikirjailijan Julian Symonsin viimeksi suomennettu teos on hänen tuotannossaan niitä, jotka ehkä parhaiten vastaavat hänen itsensä lajille asettamia vaatimuksia. Symonsin omana ihanteena on "romaani rikoksesta", mutta hän on itse myös eritellyt niitä pulmia, jotka realistiseen lähestymistapaan pyrkivä rikosromaanintekijä kohtaa. Peli on yllättävä yhdistelmä hyvin kiinnostavaa "tavallista" romaania ja synkeää selontekoa Nietzschestä sairastuneen naistenmurhaajan päiväkirjamuodossa esitetyistä toimista. Tuloksena on taiturillinen, käänteiltään yllätyksellinen teos, mutta saumat näkyvät kuitenkin tavalla, johon en tässä voi dekkarikritiikin pelisääntöjä rikkomatta puuttua. Sen verran kumminkin sanon, että voimakkaimman vaikutuksen minuun teki nimenomaan keskushahmon, työssään uusien menetelmien ja uusien ihmisten puristuksiin joutuvan pikkujohtajan ammatillisen ja henkilökohtaisen elämän umpikujan kuvaus.