Unelma suurlohesta

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1/1986

Teosarvio

Leevi Karsikas on tunnettu ja tunnustettu nimi eräkirjallisuuden alueella. Hänen viimeisin tarinakokoelmansa ei kuitenkaan täytä niitä odotuksia, joita otsikko ja kannen kuva herättävät. Kirjan tarinat ovat jotenkin epätasaisia. Eräissä niistä näyttää itsetarkoitukseksi nousevan vanhenevan erämiehen joskus myrkyllinenkin kritiikki olevia oloja kohtaan puhtaan eräelämän kuvauksen sijasta. Missä määrin tämä sitten on negatiivista on tietenkin erään-lainen makuuasia. - Aidosti ja omakohtaisesti koettu ja sitten elävästi kerrottu on yleensä eräkirjojen parasta antia. Karsikkaan kirjan nimikkotarinassa kirjoittaja on eksynyt käyttämään liikaa uneksivaa mielikuvitusta eletyn kertomisen Sijasta Ja tarina on saanut lähes naiivin sisällön. Kokoelman loppupuolella kerronta tiivistyy ja aito hyvästijättö Itäkairalle on parasta tässä kirjassa.