Mara

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

5/1973

Teosarvio

Tiilikainen, Väinö: Mara.

Väinö Tiilikainen kertoo sympaattisessa esikoisteoksessaan viisitoistavuotiaan Maran elämän siitä vaiheesta, jolloin vaihtoehtoina ovat ylitse hänen voimiensa käyvä tarkkanäköisyys ja paon jatkaminen tablettien turvin, ehkä vapaaehtoiseen kuolemaan saakka. Tiilikainen taustoittaa kertomuksen kuvaamalla kilpailuyhteiskunnan rusentamaa pienyrittäjäperhettä ja viittaamalla tämän yhteiskunnan arvonmuodostuksen vääristymiin: Maralle ei kukaan ole antanut varustusta tuon paineen kestämiseen, ja siksi hänen ainoa reaktionsa on pako. Lähinnä paonomaisena Tiilikainen näkee myös Maran ensimmäiset rikokset, moottorin anastamisen ja katastrofiin päättyvän autonlainaamisen. Vahvinta kirjassa ovat tämä yksilön tarina ja siihen liittyvien ihmissuhteiden hahmotukset - yleisempään analyysiin pyrkiessään Tiilikainen käy selittämään hiukan liikaa ja jättää ilmaisevien tilanteiden luomisen vähemmälle. Kirja on kuitenkin hyvin lukemisenarvoinen, ja sen paikka on myös nuortenosastoilla.