Meiläm pojjaat

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

8/1954

Teosarvio

Vasaman jutut ovat leppoisia ja pirteitä hänen kertoessaan Ruoveden murteella omia lapsuusmuistojaan. Kertomatyyli on selvästi pälsimäistä ja yhtäläisyyttä tapaa sisällössäkin. Monet suorasukaisuudet tekevät kirjasta lähinnä aikuisten luettavan.