Avaintodistaja

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

10/1985

Teosarvio

Niin monesti olen valittanut jännityskirjallisuuden suomennuttamisen vähäisyyttä, sattumanvaraisuutta ja yleistä epämääräisyyttä, että haluan nyt painokkaasti nostaa joukosta todella merkittävän uuden tuttavuuden. Stephen Greenleaf on 80-luvulla julkaisemillaan kolmella romaanilla osoittautunut yhdeksi Hammettin, Chandlerin ja Ross Macdonaldin yksityisetsiväperinteen keskeisistä jatkajista - kaksi viimeksi mainittua nimeä hänen minä-kertojansa, entinen asianajaja, nykyinen yksityisetsivä Tanner heittää itsekin esiin lukemisiaan selvitellessään. Tanner on alan kirjallisuuden tuttuja yksinäisiä, eikä hänen taus-tastaan ainakaan tässä romaanissa kerrota juuri mitään. Ehkä siksikin hänellä on edellytyksiä ymmärtää sitä yksinäisyyden ja vieraantuneisuuden maailmaa, johon läpeensä turmeltuneessa kaupungissa tapahtuneen, mafiaan liittyvän rikoksen selvittäminen hänet johtaa. Greenleaf kiinnittää paljon huomiota myös Yhdysvaltain 80-luvun poliittiseen ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen, gangsterivallan kasvuun, sosiaaliturvan purkamiseen, lainsäädännön uudistuksen kyseenalaisiin piirteisiin jne. Kokonaisuus on hallittu ja monitasoinen, todellinen ilonaihe alan niin usein masennetuille harrastajille.