Vetoomus

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

11/1969

Teosarvio

Paranoidi Marian Konieczny kirjoittaa vetoomuksen Ensimmäiselle Sihteerille saadakseen itseensä kohdistuneet kuvitellut vainotoimet loppumaan ja arvonsa Kansalaisena palaamaan. Vastauksen kylmä asiallisuus ja Koniecznyn mielentila ovat kuitenkin sovittamattomissa ja tämän lopullinen luhistuminen väistämätön. Andrzciewskin kirjan toimintataso on siis vielä suppeampi kuin aikaisemmin. Tämä intensiivinen hätähuutomonologi osoittautuu siitä huolimatta paljon laajemmaksi kuin henkisen sairauden kehityskuvaukseksi, se kertoo vastuuntuntoisen ja järjestelmälle uskollisen ihmisen ristiriidoista poliittisten muutosten pyörteissä, kun tiedonvälitys ylhäältä alas ei toimi moitteettomasti. Kirjasta heijastuva kuva Puolan kansan peloista ja toiveista, taustana saksalaismiehityksen aikaiset kokemukset ja asenteet, vahvistanee suomalaisen lukijan ennakkoluuloja, puolalaiselle elämys on varmaan ollut vapauttava. Poliittisesti eri tavalla asennoituneet voivat lyödä tällä kirjalla toisiaan loputtomiin. Kun sen rytmiin tottuu, pitää kieltä lähinnä virtuoosimaisena.