Sundiata, voittaja

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

7-8/1985

Teosarvio

Länsi-Sudanissa 1200-luvun alkupuolella elänyt heimokuningas Sundiata on historiallinen henkilö, josta on ole-massa lähinnä vain suullista perimätietoa. Juha Vakkuri on koonnut, valikoinut ja kääntänyt englantilaisen tutkijan 1960-luvulla nauhoittamista eri runonlaulajien versioista yhtenäisen runoelman. Tarina etenee Sundiatan syntymää edeltävästä ajasta aina ratkaisevaan taisteluun tyrannimaista kuningas Sumangurua vastaan, minkä seurauksena Sundiata lopulta yhdistää eri heimokunnat yhtenäiseksi Malin valtioksi. "Sundiata" on tyypillinen sankarieepos, jossa on paljon yhtymäkohtia muihin vastaaviin tarinoihin sekä myös Raamatun kertomuksiin. Olematta kielellisesti erityisen loistokas, runoelma on kiintoisa, näkemyksiä avartava näyte Afrikan mustien muinaisesta kulttuurista. - Enemmän tietoa sekä Sundiatasta että Länsi-Afrikan varhaisesta historiasta saa Vakkurin teoksesta Kulta, islam ja pyhä käärme (W+G 1983).