Peruja hakemassa

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

7-8/1944

Teosarvio

Keskenkasvuinen koulutyttö, joka äitinsä edustajana on joutunut lähtemään perinnönjakotilaisuuteen maalaiskylään, kertoo tästä matkasta hauskasti ja omaperäisesti ikäistensä arkisella puhetyylillä. Tyyli sellaisenaan on huvittavaa, mutta olisi suonut, että korvaa pahimmin loukkaavia kielivirheitä olisi vältetty, varsinkin missä ne haittaavat sanonnan selvyyttä.

H. H.