Loppuun saakka

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1942

Teosarvio

Viisi erinomaisen vaikuttavaa novellia. Ne eivät ole sotakirjallisuutta sanan tavallisessa mielessä, vaikka niissä kuvattujen ihmisten kohtalo joutuukin ratkaisevaan vaiheeseen sodassa. kaiken pohjalla on aito, voimakas, yksinkertainen isänmaallinen tunne. Hyvin suositeltava, etevä novellikokoelma.

H. K-la.