Uusia polkuja

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1949

Teosarvio

Ajanvietekirjoissa usein käytetty aihe, kahden henkilön yhdennäköisyys, joista toinen erinäisissä pulmallisissa tilanteissa joutuu korvaamaan toisen, on tässä esitetty verrattain nokkelasti. Tarpeeton kirjastoissa.

H. H.