Ajatteleva ruoko

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1938

Teosarvio

Romaanin nimi johtuu eräästä Pascal'in mietelmästä, jossa hän sanoo ihmistä ajattelevaksi ruo'oksi. Tekijätär kuvaa älykkäästi ja satiirisesti ranskalaista ja kansainvälistä rahamaailmaa, jonka enemmistö on toimettomia ja moraalittomia loisia; vain harvat joukosta kohoavat sen rappion ja turmeluksen yläpuolelle. Keskusaiheena on rikkaan amerikattaren ja ranskalaisen teollisuusmagnaatin avioliitto, joka vaikean järkytyksen jälkeen juurtuu lujaksi keskinäisen kääntymyksen ja siveellisen vastuun pohjalta. Esitys on rohkeaa, paikoin hyvin realistista, mutta kannattaa sitä elävä eetillinen tuntu. Varsin vieraita oloja kuvailevana on romaani paikallaan vain suuremmissa kirjastoissa.