Kunnon sotamies Shvejkin seikkailut maailmansodassa (1935)

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.
Aikalaisarvio 1 | Aikalaisarvio 2

Ilmestynyt numerossa

1935

Teosarvio

Käyttäen päähenkilönään heikkojärkistä sotamiestä Shvejkiä tšekkiläinen kirjailija tekee veristä pilaa Itävallan oikeuslaitoksesta ja armeijasta; kun hän myös uskontoa ja kirkkoa ivatakseen valitsee sen edustajaksi virkaansa kelvottomasti hoitavan irstailevan ja juopon pappismiehen alkaa tympäistä sellaistakin lukijaa, joka vielä tunsi huvia alkulukujen karkeanlaisesta huumorista. Kirja on kauttaaltaan kielteinen ja repivä. Se on senlaatuista tendenssikirjallisuutta, jonka paikka ei ole yleisissä kirjastoissa.