naturalismi

Tyyppi

koulukunnat ja ajanjaksot

kuvaus

Naturalismi on 1800-luvun lopulla Ranskassa syntynyt kirjallisuuden suuntaus.Naturalimi eroaa samaan aikaan vaikuttaneesta realismista tieteellisemmällä maailmankuvallaan. Naturalismi sovelsi empiirisiä tieteitä kirjallisuuteen. Naturalistisen suuntauksen tavoitteena kirjallisuudessa ja taiteessa oli ehdottoman objektiivinen ja totuudenmukainen todellisuuden tutkiminen ja kuvaaminen.