Jutut

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.
Aikalaisarvio 1 | Aikalaisarvio 2

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

7-8/1946

Teosarvio

Haanpäällä on erikoisasemansa kertojaimme joukossa, hän on metsätyömiehen (jätkän) verraton kuvaaja, lisäksi sanonnassaan omintakeinen.

I. H-u.