Punainen harju 1

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1976

Teosarvio

Jos "Rumba" oli "Jämän" jälkeen jonkinmoinen pettymys, on sitäkin hauskempaa huomata Erkki Räikkösen nyt viiden vuoden tauon jälkeen julkaisemassaan romaanissa lähteneen aivan uuteen vaiheeseen, joka on paitsi jännittävä myös suuntaukseltaan yllättävä. Punainen harju aloittaa kolmiosaiseksi ajatellun historiallisen sarjan, joka ajallisesti ulottuu sadan vuoden takaa viime sotien alkuun. Semmoiseen lopullisuuteen, jonka Väinö Linna Pohjantähdessään maataviljelevän köyhälistön kuvaajana saavutti, Räikkönen ei maaseudun teollistumisen alkuvaiheen ja teollisuustyöväen luokan syntymisen hahmottajana vielä yllä - hän on enemmän kronikoitsija kuin lavean eeppinen kertoja, ja hänen henkilöillään on taipumuksena saada edushahmon piirteitä. Osasista syntyy kuitenkin yhteisönkuvaus, joka todistaa huomattavasta kyvystä luoda ilmaisevia tilanteita (esim. työväenyhdistyksen perustamisvaihe ja kokoukset). Vaativan hankkeen jatko-osia odotan uteliaana ja luottavaisena.