Erään sodan loppu

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

11/1985

Teosarvio

Suurien romaanikokonaisuuksien taitajana tunnettu Siegfried Lenz on jostakin syystä pitänyt tarpeellisena julkaista omana kokonaisuutena tekstin, joka maistuu lähinnä jonkin tekemättä jääneen romaanin epilogilta, Erään sodan loppu kertoo saksalaisen miinanraivaajan miehistön vaiheista toisen maailmansodan loppuvaiheessa, hetkinä jolloin saksalaiset ovat antautuneet mutta jolloin armeijan vanha käskyvalta vielä toimii. Syntyy kapinatilanne. joka päättyy murhenäytelmään, mutta lukijalle tästä kaikesta ei jää kovin paljon kehiteltävää. Lenz kyllä viittaa vastatusten joutuvien ihmisten ystävyyssuhteeseen ja muihin jännitteisiin, mutta ei näe vaivaa näiden ongelmien varsinaiseksi havainnollistamiseksi. Tämä kirja on ranko, kauniisti tehty mutta hiukan hämilleen jättävä.