Unien kirja

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1/1947

Teosarvio

Hilja Kettusen kirja johtaa lukijansa mystiikan ihmeelliseen ilmapiiriin. Näyt ja unet ovat hänen runomaailmansa keskeisimpiä aiheita. Aatteiden julistajana tekijä on saavuttanut onnistuneimmat tuloksensa.

S. Hnen.