Melkein ilmaiseksi

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

5/1971

Teosarvio

Hirve, Esko [= Hirvenoja, Esko]: Melkein ilmaiseksi. Suomalaisia ajatuksia.

Kokeilun ja uuden etsimisen varassa lepää tietenkin kaiken taiteen tulevaisuus. Hirven kuvan ja sanan yhteispelin yritystä ei kyllä voi pitää enää edes tienraivausyrityksenä, siksi monta kertaa ja paljon paremmin (mm. Aronpuro) on ehditty ennen häntä olla samalla asialla. Kokoelma jää verrattoman sekavaksi Leninin kuvien, sanomalehtileikkeiden ja omien huulirunojen sillisalaatiksi, jossa keinoilla keikarointi on ainoa havaittavissa oleva johdonmukaisuus.