Noveller 1965-2015

Typ

novellsamlingar

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.
Pärmbild
Pärmbild
Olika pärmbilder visas stora om du pekar eller klickar på den lilla bilden.

Beskrivning

Det är i år 50 år sedan Johan Bargum debuterade som författare. För att fira det ger vi ut en volym med Bargums bästa: från Svartvitt till Avsked. Inkluderat finns dessutom två helt nyskrivna noveller.

»Bargums plats inom finlandssvensk litteratur etablerades tidigt. Hans böcker har i årtionden utkommit i finsk översättning, på originalspråk i Sverige och dessutom på åtskilliga utländska språk. Bargum hör till de författare som ställer höga krav på och lämnar stort utrymme för sina läsare. Den medskapande läsaren tvingas ta på sig det moraliska ansvar som egentligen är absolut förpliktigande – tröttsamt att bära, lätt att skaka av sig.
Föreliggande novellurval är representativt för Bargums författarskap. Här finns den intellektuella klarheten och den språkliga konkretionen, men också de absurda vändningarna, relationsproblematiken och de ständigt återkommande avskeden. Avsked och uppbrott förekommer i så gott som varje novell: ett parförhållande rinner ut i sanden, en resa avslutas, sommaren övergår i höst. Den drabbade står inte sällan handfallen – livet innebär en ändlös räcka skilsmässor eller framstår som en ’absurd separationscykel’. Protagonisten i novellen Solgatan sammanfattar: ’Hur man än stretade och jäktade fanns det alltid någon som tog tåget, någon som flög sin kos, någonting att börja minnas, ända tills man blev det själv’.»
– Ur efterordet av Eva Kuhlefelt

(Schildts & Söderströms)
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Utgivningstid

Sidantal

415

Språk

Undertitel

ur Svartvitt, Husdjur, Resor, Charlie boy, Avsked och nya noveller

Första publikation

ja

Sidantal

381

Språk