Strykjärn och diamanter

Typ

novellsamlingar
Pärmbild
Pärmbild
Olika pärmbilder visas stora om du pekar eller klickar på den lilla bilden.

Beskrivning

Under Sovjettiden med dess statliga antisemitism var det i stort omöjligt att skriva om specifikt judiska erfarenheter. När perestrojkan slopade censuren blev följden en mängd såväl tematiskt som litterärt betydande texter. Memoarer och manuskript dök upp ur skrivbordslådorna och texter som cirkulerat i hemlighet kunde nu tryckas. De är viktiga återupptäckter som givetvis också säger en hel del om majoritetsbefolkningen och det ryska samhället. Här presenterar Kristina Rotkirch ett urval texter, främst noveller, vars karaktär, innehåll och stämningsläge har stor bredd. Det är tragik och humor, ilska och insikt, fördomar och förlåtelse. Några noveller är skrivna av rysk-judiska immigranter i Israel och USA och alla är nya för svensksråkiga ga läsare. Antologin rymmer ett introducerande förord samt korta presentationer av samtliga tjugo författare.

KRISTINA ROTKIRCH är känd som kulturjournalist och för sitt arbete som introduktör och översättare av ny rysk litteratur.

Författarna: Andrej Bitov, Grisja Bruskin, Dmitrij Bykov, Margarita Chemlin, Sergej Dovlatov, Boris Geller, Linor Goralik, Aleksandr Kabakov, David Markisi, Aleksandr Melichov, Dina Rubina, Lev Rubinstein, Maria Rybakova, Nina Sadur, Aleksandr Snegirjov, Leonid Tsypkin, Ljudmila Ulitskaja, Julia Viner, Lev Vorobjov, Zinovij Zinik

- - -

Under sovjettidens statliga antisemitism var det i stort sett omöjligt att skriva om specifikt judiska erfarenheter. När perestrojkan avskaffade censuren dök memoarer och manuskript upp ur skrivbordslådorna och texter som cirkulerat i hemlighet kunde äntligen tryckas. Här presenterar Kristina Rotkirch ett urval texter, främst noveller, med tragik och humor, ilska och insikt, fördomar och förlåtelse. Några noveller är skrivna av rysk-judiska immi­granter i Israel och USA och alla är nya för svenskspråkiga läsare.Författare: Bitov, Andrej; Bruskin, Grisja; Bykov, Dmitrij; Chemlin, Margarita; Dovlatov, Sergej; Geller, Boris; Goralik, Linor; Kabakov, Aleksandr; Markisj, David; Melichov, Aleksandr; Rubina, Dina; Rubinstein, Lev; Rybakova, Maria; Sadur, Nina; Snegirjov, Aleksandr; Tsypkin, Leonid; Ulitskaja, Ljudmila; Viner, Julia; Vorobjov, Lev.

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Undertitel

judiska berättelser i samtida rysk prosa

Utgivningstid

Sidantal

334

Språk