Detta är natten

Typ

diktsamlingar

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Den jiddischspråkiga författaren Anna Margolin hörde till de kvinnliga poeter som gav uttryck för en ny självständig kvinnotyp som överskred tidens kulturella, sociala och inte minst erotiska konventioner. Länkarna mellan hennes liv och skrivande är starka. ”Jag formar ordet / med mitt sista andetag” skriver hon i en dikt. Många dikter lyfter fram en spänning mellan en stolt, yttre fasad och ett inre kaos: förtvivlan, mörker och eld. Denna tvåspråkiga utgåva innehåller ett urval från Margolins enda publicerade diktsamling Lider (1929) men även några av hennes senare dikter. Jiddischtextens original (med hebreiska bokstäver) har transkriberats till det latinska alfabetet. Jiddisch är sedan 2000 ett av Sveriges officiella minoritetsspråk.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Titel

Första publikation

ja

Språk

Utgivningstid

Sidantal

156

Lisätietoja

Parallelltext på svenska och jiddisch.