Bashō

Typ

diktsamlingar

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Matsuo Bashô (1644 1694), oftast känd som bara Bashô, är utan jämförelse den mest citerade och kända japanska poeten någonsin och har fått status som något av en nationalskald. Alla skolbarn har någon gång fått läsa och diskutera dikter han har skrivit. Premiärministrar har citerat honom i offentliga sammanhang och hans dikter kan påträffas såväl inhuggna i sten som på etiketter, hemsidor och affischer. Bashô gjorde sig mest känd för sina hokku, men han var också en skicklig prosaförfattare. Hans kikô, reseberättelser, haibun, prosastycken som blandades med dikter och hans många brev visar på en bildad och skicklig skribent.

De dikter som Vargö här har valt att översätta och kommentera brukar klassificeras som Bashôs hokku, ibland också kallade haiku, även om den termen allmänt började användas först långt efter Bashôs tid. Varje dikt presenteras först i original, därefter i transkriberad form, följt av en någorlunda ordagrann översättning av originalen. Ett stycke med bakgrundskommentarer följs sedan av författarens fria tolkningar. Sammanlagt presenteras i detta gedigna verk 976 av Bashôs dikter.

Lars Vargö är fil.dr i japanologi och tidigare svensk ambassadör i såväl Sydkorea som Japan. Han har skrivit ett flertal böcker om japansk litteratur och historia och tjänstgör numera även som gästprofessor i dessa ämnen vid Josai University i Tokyo. Med bakgrund som sinolog och efter fleråriga studier i koreanska har han även god kännedom om de övriga länderna i Östasien, där han har bott i sammanlagt över 25 år. Vargö är likaså en av de främsta kännarna av haiku. Han är också ordförande i Svenska Haikusällskapet.

Personer, aktörer

Huvudpersoner

Konkreta platser för händelserna

Exakt tidpunkt

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Titel

Undertitel

blommornas, fåglarnas och månens poet

Utgivningstid

Sidantal

651

Förlag

Språk

Översättare

Lisätietoja

Kortdikter i svensk översättning med förklarande kommentarer.