Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Fäder och söner

Typ

romaner
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Fäder och sönder har kallats den första moderna ryska romanen, och vann på sin tid även popularitet i väst hos samtida författare som Gustave Flaubert och Henry James. Nu kommer den i första nyöversättningen sedan 1922.

Ivan Turgenjevs Fäder och söner, första gången utgiven 1862, räknas till en av den viktigaste ryska klassikerna bredvid Tolstojs och Dostojevskijs mer kända verk. Sedan 1922 har vi i Sverge levt med en översättning av Hjalmar Dahl som präglat vår förståelse av texten. Christoffer Mankell, lärare på Tolkskolan, debuterar som litterär översättare med sin nytolkning av detta centrala verk.

Berättelsen om Arkadij Kirsanov, sonen, som återvänder hem till faderns gods från studier i Sankt Petersburg och prövar sina nya radlikala idéer på en chockad omgivning, är en fröjd att läsa än idag.

I konflikten mellan generationer tecknar Turgenjev också bilden av en bredare idékonflikt i det ryska hemmet, striden mellan föräldragenerationens liberaler och ungdomens nihilister. Utgåvan är försedd med noter.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Språk

Utgivningstid

Sidantal

249

Språk

Lisätietoja

Första svenska upplaga 1878. Första upplaga i denna version 2019.