Kalla dem vid deras rätta namn

Typ

essäer, samlingar

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Ljuga i offentligheten går att göra på många olika sätt, påpekar Rebecca Solnit i förordet till essäsamlingen "Kalla dem vid deras rätta namn".

Man kan ljuga genom att blunda för hela sfärer som påverkar och påverkas, utelämna viktig information eller låta bli att koppla ihop orsak och verkan, genom att framställa information på ett oriktigt sätt – vinkla den eller ge den fel proportioner, eller genom att använda förskönande omskrivningar för våld eller baktaleri av helt normala aktiviteter...

"Kalla dem vid deras rätta namn" belyser en rad centrala politiska problem i dagens USA och inte bara där. Texterna handlar bland annat om Donald Trumps obotliga ensamhet, klimatkrisen som våldsutövning, våra möjligheter att hålla hoppet om en rimligare värld vid liv och vikten av att inse att olika slags förtryck (baserat på klass, kön eller ras) kan vara olika uttryck för samma destruktiva maktstrukturer.

Men central i alla bokens texter är frågan om vilket språk vi använder för att beskriva och förstå vår belägenhet. Genom att värna om språkets precision och nyansrikedom, värnar vi på samma gång om vår framtid.

Rebecca Solnit, född 1961 och bosatt i San Francisco, är författare, journalist och politisk aktivist.

Genre

Konkreta platser för händelserna

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Språk

Undertitel

amerikanska kriser (och essäer

Utgivningstid

Sidantal

299

Förlag

Språk

Översättare