Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Opiumsmugglaren

Typ

romaner
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Farouk är en ung man som växer upp i en fattig by några mil från den större staden Lahore i Pakistan. Folket i byn lever till stor del på att odla opiumvallmo, där blommorna skördas på sin saft från de mogna frökapslarna som senare raffineras till opium och heroin. Inkomsterna ger byn en dräglig tillvaro och en hygglig levnadsstandard. Två gånger om året lastas byns skörd av opiumkapslar på en hästdragen vagn, en last som avyttras till uppköpare i Lahore.

Under en av resorna när Farouk och hans far har sålt byns opiumlast och är på väg hem blir de överfallna av stråtrövare som rånar dem på hela förtjänsten. Fadern blir skjuten. Fadern blir delvis invalidiserad av skottskadan, Farouk som är i tonåren får alltmer ta över faderns roll som familjens överhuvud.

Detta blir början på en lång karriär som smugglare av opium, där inkomsterna bland annat används för vapeninköp till Talibanerna som han sympatiserar med. Vid två tillfällen fängslas Farouk av amerikanska militärer: första gången lyckas han fly och med ny identitet fortsätta sina smugglingsresor, andra gången avtjänar han sitt straff i Afghanskt fängelse. Händelsen med fadern förföljer Farouk hela livet och tanken på hämnd kan inte lämna honom...

Opiumsmugglaren är Sten Åke Johnssons debut, en spänningsroman om fattiga människors kamp för överlevnad och om Talibanernas kamp och övertygelse om att deras tolkning av Koranen är den enda rätta.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

282

Språk