Kroppen och jaget

Typ

essäer, samlingar
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Var helst ni stöter på något av denna skarpsynta idéhistoriker ska ni stanna till och läsa eftersom man alltid får veta något nytt om allas våra psyken och kroppar.

Så skrev Åsa Beckman i en recension av Karin Johannissons "Den sårade divan" från 2015. Det är ett råd som man fortfarande gör rätt i att följa.

Karin Johannisson (1944-2016) var en av Sveriges mest inflytelserika intellektuella, närmast folkkär, och hennes forskargärning tog med tiden formen av ett författarskap, flerfaldigt prisbelönt, kritikerhyllat och vida spritt. I verk som "Den mörka kontinenten", "Melankoliska rum" och "Den sårade divan" synliggjorde hon den kvinnliga kroppen och den kvinnliga erfarenheten. Men hennes gärning var bredare än så. I framför allt Dagens Nyheter skrev hon genom åren om allt från badhus och elallergi till vänskap, migration och galenskap.

I denna samling samsas dagspressartiklar med essäer och texter som tidigare inte fått så stor spridning och som kastar ett nytt ljus över hennes produktion. Bredden, precisionen och den språkliga spänsten hos Karin Johannisson lyser från sidorna och visar varför hon för all framtid intar en särställning i svenk offentlighet. Med förord av Åsa Beckman.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Undertitel

Karin Johannissons samlade

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

526

Språk

Lisätietoja

Artiklar och essäer tidigare publicerats i olika dagstidningar och tidskrifter.

Muu tekijä