Kungen av Upp och Ner-landet

Typ

bilderböcker
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Att leva i en familj där någon av medlemmarna missbrukar innebär en stor påfrestning också för de andra i familjen. Forskning som gjorts på området har visat att en av de viktigaste förebyggande faktorerna, när det gäller barn till missbrukande föräldrar, är att de har möjlighet att dela sina erfarenheter med andra samt få svar på sina frågor när det gäller missbruket. Förhoppningen är att Kungen av Upp och Ner-landet skall kunna vara till hjälp för föräldrar och andra när det gäller att tala med barnen om problemet. Den kan också användas som ett instrument för barnombudsmän i deras arbete med stöd till barn och föräldrar. För barn mellan 5 år och tonåren.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Undertitel

en saga för små och stora barn om missbruk i familjen

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

22

Språk

Illustratör

Lisätietoja

En saga om missbruk i familjen. För barn mellan 5 år och tonåren