Frantz, Eva

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Kuva: Marica Rosengård / Schildts & Söderströms

Född

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Utmärkelser och priser
Finlands svenska författareföreningens årets debutantpris 2017
Delat tredje pris i Schildts & Söderströms skrivtävling Berättelsen är bäst! år 2016