Karam, Balsam

Född

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Balsam Karam, född 1983, arbetar som bibliotekarie på Rinkeby bibliotek. Hon har gått Biskops Arnös författarskola och Litterär gestaltning i Göteborg. Händelsehorisonten är hennes debut. (Norstedts)